Alfons Karabuda (Foto: Eldrid Oftestad)

Frihetskamp for stemme og tone

Spørsmål om ytringsfrihet er aktuelle som aldri før. Nå vil norske musikere og komponister etablere et alternativ til forfatteres fribyordning.

Kalender

BYOHP: Numinous Beginnings

28/11/2020 Kl. 12.00

Vestland

Kampenjazz Lyder Røed kvintett

29/11/2020 Kl. 20:00

Viken

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Cikada – Ultima 2020

19/09/2929 Kl. 16.00

Oslo

Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) har engasjert Jan Lothe Eriksen, tidligere daglig leder for Riksscenen, i arbeidet med å lage musikernes svar på litteraturens fribyording, eller PEN-ordning. I likhet med norske forfattere og skribenter ønsker norske musikere å kjempe for ytringsfrihet for komponister og sangtekstforfattere. Og planen er etter hvert å kunne tilby enkelte forfulgte musikerne, som betyr asyl i en periode i Norge, eller en friby.

–Det er for tidlig å si så mye om dette, og derfor har jeg lyst til å vente med å gå ut med informasjon, understreker Eriksen.

MFO-leder Renée Rasmussen bekrefter at MFO har bedt Eriksen om å se på muligheten for å opprette en fribyordning for musikere.

— Ja, det er riktig at vi har engasjert Jan Lothe Eriksen til å utrede mulighetene for å etablere en slik ordning. Men siden dette fortsatt er i startgropen gjenstår det mye arbeid før vi kan si mer om prosjektet, sier hun.

Ifølge styreleder Ragnar Bjerkreim i NOPA, Norsk forening for komponister og tekstforfattere, vurderer foreningen å samarbeide med MFO om dette.

–Det er for tidlig å se hva slags rolle vi kommer til å ha, men foreløpig tenker vi at NOPA kan være en slags fødselshjelp i etableringsfasen. Dette er et arbeid som foregår i det stille, men det gjør det ikke mindre viktig. Det er mange musikere som blir fengslet og torturert fordi de spiller og synger, som for eksempel kurdere i Tyrkia som ikke får spille musikken sin og musikere i Syria som kan risikere at strupen fjernes.

Musikernes sannhetskommisjon
Da komponister og sangtekstforfattere fra Norden nylig var samlet til en konferanse i Oslo, ble det norske initativet til å etablere en norsk fribyordning for musikere ønsket hjertelig velkommen av de danske og svenske kollegene. Det internasjonale alternativet, Freemuse, har eksistert i 13 år.

– Freemuse ble opprettet rett etter at apartheidregimet ble fjernet i Sør-Afrika og er på mange måter musikernes sannhetskommisjon. På den første konferansen fortalte den sørafrikanske gitaristen Ray Phiri om å bli sensurert fra statskanalene. Sanger og musiker Johnny Clegg opplevde at alle konsertene hans under aphartheid ble avlyst. En etterretningssjef i landet ordnet med det. Dette er lenge siden, men fortsatt lider musikere og komponister i land der ytringsfriheten har trange kår, sier Pia Raug, presidenten i DJBFA, organisasjonen for danske sangskrivere og komponister.

I løpet av disse årene har Freemuse bygget seg opp et godt internasjonalt nettverk, men foreningen har ennå ikke klart å etablere fribyer i Danmark.

– Vi har henvendt oss flere ganger til den danske regjeringen, men hver gang har regjeringen gitt oss avslag, sier hun.

Hun skiller mellom politisk, militær og religiøs sensur. I tillegg mener hun det også går an å snakke om økonomisk sensur.

–Dette er en sensur vi i den vestlige delen av verden opplever. Når det er mainstreammusikken som dominerer i alle mediekanaler, oppleves det på mange måter som en sensur av annen type musikk.

–Kan ikke internett være en kanal for å få ut musikken som ikke spilles i de store kanalene?

–Jo, det kan det. Men problemet er at det er vanskelig å leve av det, sukker Raug.

Streames i Iran
I Sverige har svenske musikere og komponister vært engasjert i arbeid for ytringsfrihet for musikere i et par år og har samarbeidet mye med Freemuse.

–Vi er i startfasen og nå for tiden jobber vi med å etablere fristeder for forfulgte musikere og komponister. Vi er dessuten er vi i gang med et prosjekt som skal gjøre det mulig å streame en svensk konsert i Iran. Konserten holdes den 21. november, sier Alfons Karabuda.

Han er leder for SKAP, den svenske foreningen for komponister av populærmusikk og ECSA (The European Composer and Songwriter Alliance).

–Bør ikke dette prosjektet være hemmelig?

–Jeg sier bare at det skal skje, men ikke hvordan vi får det til. Det er selvfølgelig hemmelig.

–Hvor er det farligst å være musiker i dag?

–Det er farlig i mange land, men jeg kan jo nevne Afghanistan og Kamerun som to klare eksempler. Men det er ikke nødvendigvis bare musikere, sangtekstforfattere og komponister som har det farlig. Plutselig kan en departementansatt som kjemper for ytringsfriheten for musikere bli et offer. Vi må være våkne.

Han mener ytringsfriheten er blitt ytterligere aktualisert også i Sverige etter terrorangrepene i Oslo og på Utøya den 22. juli.

–På en svensk festival i sommer ble et hip hop-band avbooket fordi bandet hadde tekster om dop. Selv om ikke musikere i Sverige har det så ille som flere andre land, kan spørsmålet om ytringsfrihet også være like aktuelt i denne delen av verden.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Prosjekt-/medlemsansvarlig

Musikkforleggerne

Førsteamanuensis i musikkteori

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i obo og engelsk horn

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Festivalprodusent

Oslo Jazzfestival

Produsent

Midtnorsk jazzsenter, Trondheim

Virksomhetsleder kultur

Eidsvoll kommune

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev