Ole Henrik Antonsen: Etterlyser forståelse for lisensiering og opphavsrettkunnskap når staten skal kartlegge muskkbransjene. (Foto: Anne Valeur)

Fortsetter å stille spørsmål ved musikkutvalget som Lubna Jaffrey arver

Nopa-styreleder etterlyser bedre forståelse for dem som driver næring innen musikk.

Kalender

In Dulci Jubilo

10/12/2023 Kl. 18:00 - 19:30

Oslo

Rakhmaninov med venner

14/12/2023 Kl. 18:30

Oslo

Den store julegaven – Mest for barn, litt for voksne

16/12/2023 Kl. 13.00 og 15.00

Oslo

Kunstnermeldinga – som tar for seg utøvende kunstneres arbeidsforhold – ble lagt fram av Anette Trettebergstuen før hun gikk av som kultur- og likestillingsminsiter. Ballade.no beskreiv da den kom at den ville henge sammen med en kommende musikkmelding, en NOU, som mange i musikkfeltet mener trengs hvis politikken skal passe til raske samfunns- og teknologiendringer.

Styrelederen i Norsk forening for komponister og tekstforfattere (Nopa) kritiserte startskuddet for musikk-NOUen i Ballade.no på forsommeren. Som talsmann for komponister og tekstforfattere i pop trekker Ole Henrik Antonsen særlig fram regjeringas utvalg som skal skrive situasjonsrapporten for musikken som grunn til at han er skuffa over starten på arbeidet:
– Da pandemien smalt ble det veldig tydelig at mens politikere og bevilgende myndigheter har god oversikt over «sine egne» pengestrømmer, kan de lite om de i vår bransje som tjener penger på noe annet enn offentlig finansiering. DKS-oppdrag eller støtte fra Norsk Kulturfond – disse mottakerne kan de godt. Konserter som ikke er i regi av det offentlige, vederlag via Tono, alle små og store næringsaktører kan de derimot lite om, sa Antonsen til Ballade i juni.

Denne uka skrev Antonsen om det samme i et innlegg i Aftenposten, og møtte kulturminister Jaffreys statssekretær Even Aleksander Hagen til debatt i Dagsnytt 18. «Bommet kraftig på sammensetting av utvalget,» skriver Antonsen.

Gramart er en annen organisasjon i musikk, de organiserer i hovedsak de utøvende artistene, mange i de samme sjangerne: – Vi deler Nopas Ole Henrik Antonsens bekymringer rundt sammensetningen av utvalget som skal utrede norsk musikkbransje. Det skrev de på Facebook denne uka, og delte Nopas innlegg om saken.
– Det er fortsatt mulig for departementet å rette opp i denne ubetenksomheten ved å supplere utvalget med medlemmer med den rette og helt nødvendige kompetansen. Det må til om utredningen skal få verdi for den næringsdrivende delen av musikkbransjen, skriver Gramart.

Antonsen etterlyser:
– Kjennskap fra innsida av forvaltningsselskapene: Tono, Norwaco, Kopinor, Gramo. Disse selskapene administrerer de store store pengestrømmene, og det er ganske vilt at ingen av de som er med i utvalget har kunnskap fra innsiden om hvordan lisensiering gjøres.  Vi skal sjølsagt fortsette å spille inn – men dette er 16 personer som til slutt har ansvaret for å skrive NOU-en.

Da ballade.no skrev om saken i juni pekte Antonsen på at innspill til en offentlig «ståa-melding» ikke påvirker på samme måte som utvalget. Han fryktet dette gir det han kaller en oppsiktsvekkende skjevhet, der mange med institusjonstilknytning får siste ordet.
– Mer institusjonelt enn næringsfokusert tyngdepunkt?
– Ja, og det bør være begge deler. Institusjonelt ligger i kortene, men hele bransjen fortjener å høres. Og, som vi nylig fikk demonstrert: det er næringsaspektene de trenger mest kunnskap om.

Torgny Amdam, Ole Henrik Antonsen og Samsaya Sharma på scenen i Drammen da de diskuterte utvalget for musikkeldinga i en podkastinnspilling. Alle tre har verv i Nopa. (Foto: Frank Michaelsen)

Antonsen er varamedlem i Kopinors styre, og sitter i Tonos styre – i kraft av sin styrelederrolle for Nopa.

Red. anm.: Foreningen Ballade eier og gir ut ballade.no. Nopa, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade. Ballade.no er redaksjonelt uavhengig.

 

NOU brukes som forkortelse for Norsk offentlig utredning. Rapportene har som formål å presentere og drøfte kunnskapsgrunnlaget og mulige handlingsvalg eller strategier for utvikling og iverksetting av offentlige tiltak for løsning av samfunnsmessige problemer og utfordringer.

Mer om hva musikk-NOUen skal beskrive kan du lese her.

Kilde: ballade.no, Store norske leksikon

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.