Forskningsrådet gir 10 millioner til musikkforsking ved Høgskolen i Innlandet

Midlene går til prosjektet»The social dynamics of musical upbringing and schooling in the Norwegian welfare state».

Kalender

Kammermusikkonsert

27/07/2021 Kl. 19.00

Viken

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

05/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

08/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Forskningsprosjektet «The social dynamics of musical upbringing and schooling in the Norwegian welfare state» (DYNAMUS) ved Høgskolen i Innlandet (HiNN) har fått nærmere 9 990 000 kroner i støtte fra Fagkomiteen for humaniora og samfunnsvitenskap (FRIHUMSAM) i under Forskningsrådet. Prosjektet er en videreføring av studien «Musical gentrification and socio-cultural diversities», som også ble gjennomført med FRIHUMSAM-midler.

Hovedformålet i det nye DYNAMUS-prosjektet er å utforske hvordan musikk kan virke inkluderende, men også ekskluderende, i ulike lærings- og utdanningssammenhenger. Ett eksempel er kulturskolene, som med slagordet “Kulturskole for alle” ønsker å favne bredt, men som likevel rekrutterer innenfor et relativt smalt segment av befolkningen, skriver HiNN på sine nettsider.

Spørsmålene som stilles er blant annet:

– Hvilken rolle spiller det tilgjengelige utvalget av musikalske sjangere i dette?
– Har det noen betydning hvilke musikkinstrumenter det tilbys undervisning på?
– Hvilke ‘musikalske kulturer’ slippes inn i kulturskolene, og hva har dette å si for hvem som velger å sende barna sine dit?

Les også: Hva skjer når en countryfestival får statsstøtte?

DYNAMUS ledes av professor Sidsel Karlsen. Øvrige prosjektmedlemmer er Petter Dyndahl, Odd Skårberg, Ingeborg Lunde Vestad, Live Weider Ellefsen og Siw Graabræk Nielsen. Foruten sistnevnte, som er professor ved Norges musikkhøgskole, er samtlige prosjektmedlemmer ansatt ved Høgskolen i Innlandet.

Prosjektet omfatter også to stipendiatstillinger der én er egenfinansiert rekrutteringsstilling og én er finansiert av Forskningsrådet, og en postdoktorstilling som også er finansiert av Forskningsrådet.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Kulturskolelærer – breddeprogram musikk

Fredrikstad kommune – Kulturskolen

Kulturskolelærer – Dans/Jazzdans

Fredrikstad kommune – kulturskolen

Produsenter

Bodø2024 IKS

Kantor / Organist

Folldal Kirkelige Fellesråd

Basstrombone

Den Norske Opera & Ballett

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev