CD spiller (åpen)

Forbrukerombudet: – Kopisperrene er ikke godkjente av oss

– Det er ikke riktig som EMI-direktør Per Eirik Johansen sier; at Forbrukerombudet har godkjent merkingen av CD-platene til EMI eller andre plateselskaper, sier rådgiver i forbrukerombudet, Frode Elton Haug. Samtidig uttaler Forbrukerrådets juridiske leder Jon-Andreas Lange at forbrukere kan kreve at platebutikkene reparerer CD-spillere som har blitt ødelagte av kopisperrede plater. Musikkkjedene Free Record Shop Og Platekompaniet mener saken er ubetydelig, men forbrukerne har igjen begynt å murre.

Kalender

Chansons Internationales

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 21:00

Oslo

Klassisk i Ballsalen

23/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Av Knut Steen

Forbrukerombudets Frode Elton Haug reagerer på at EMI-direktøren sier at kopisperrene plateselskapet bruker, er godkjente av dem. I en henvendelse til Ballade fredag opplyste han om at denne saken tvert imot er under vurdering:

— Det er ikke riktig at Forbrukerombudet har godkjent merkingen av CD-platene til EMI eller andre plateselskaper. Dette er en sak som i øyeblikket er til vurdering hos Forbrukerombudet, og hvor det i nærmeste fremtid vil bli sendt ut et brev til de sentrale aktørene i bransjen, hvor problemstillingene mangelfull merking av CD-plater reiser vil bli tatt opp.

Platebutikkene må betale
Tidligere har plateselskapene som gir ut plater med kopisperrer måttet ta mesteparten av kritikken i forhold til mangelfulle avspillingsmuligheter og ødelagt utstyr.

Men juridisk leder i Forbrukerrådet, Jon-Andreas Lange, uttaler i dag at det er de som selger varene til forbrukerne som må stilles ansvarlige.

— Du kan gå til platebutikken og kreve at butikken betaler en eventuell reparasjon, sier Lange til Aftenposten i dag:

— Kunden må sannsynliggjøre at det er platen som var årsaken, og det kan selvfølgelig bli bevisproblemer i en slik sak, sier Lange.

— Umulig å forholde seg til
Aftenposten opplyser videre at Lange er kritisk til merkingen som er på platene i dag:

— På plater fra BMG står det for eksempel at platene virker i «mindre enn 100 prosent av alle andre CD-spillere enn hjemmespillere». Slike budskap er det umulig for forbrukeren å forholde seg til. Uansett er det uheldig at en forbruker må gjøre store undersøkelser på forhånd for å sjekke om akkurat deres spiller kan brukes, mener Lange.

Retter kravet videre

Norges to største platekjeder, Free Record Shop og Platekompaniet forholder seg svært rolige til Forbrukerrådets kjennelse.

Daglig leder i Platekompaniet, Egil Dahl, sier at de ikke er villige til å ta kostnadene med slike reparasjoner.

— Hvis noen retter slike krav til oss, vil vi rette kravet videre til det aktuelle plateselskapet. Når det er sagt opplever vi ikke dette som noe problem i det hele tatt, det er vel snarere noe som er oppkonstruert av journalistene i Aftenposten.

— Om det er fornuftig å ha kopisperrer i det hele tatt, er en annen diskusjon. Slik jeg ser er det mange argumenter for å ikke ha dem, mener Dahl.

Platekompaniet har ellers en praksis som tilsier at kunder som ikke er fornøyde med kopisperrede plater, får byttet produktet i en annen vare.

Ubekymret
— Hvis det skulle oppstå erstatningskrav på grunn av såkalte kopisperrer, må man først få en jurist til på saken, sier innkjøpssjef for Free Record Shop, Håvard Fossan.

— Hvis Langes skjønnsvurdering er riktig, bør det være i hele platebransjes interesse å ordne opp i noe slikt sammen. Men som Per Eirik Johansen sa tidligere, så har dette kanskje skjedd ved ett tilfelle, så dette er ikke akkurat en brennhet situasjon for oss, sier Fossan.

Men om det kommer en kunde inn og sier «platen dere solgte meg i går har ødelagt CD-spilleren min» – hva gjør dere da?

— Først må vi sjekke om vi er juridisk er ansvarlige, så må vi se på bevisførselen for at det er kopisperren som er skyld i skaden. Skulle dette være tilfellet, må distributørene og plateselskapene være med på å løse dette, hvis ikke må vi velge å hoppe over eventuelle produkter.

Et ikke-problem
I likhet med Dahl, mener også Fossan at saken er en bagatell:

— Dette er en ganske hypotetisk problemstilling. Det kan virke som om Aftenposten har kjørt veldig hardt ut på dette, sikkert med støtte fra Elektronisk Forpost Norge, men denne problemstillingen virker veldig oppkonstruert slik jeg ser det.

Verken Fossan eller Dahl synes det er fornuftig å skille ut kopisperrede plater fra resten av musikkutvalget.

— Vi ser ikke det som hensiktsmessig, sier Egil Dahl. – Platene skal være merket. Å flytte kopisperrede plater til egne seksjoner vil gjøre systemet mindre forbrukervennlig, og være en svært dårlig idé for alle parter.

Hos Free Record Shop blir alle slike henvendelser sendt direkte til hovedkontoret, forteller Håvard Fossan:

— Jeg har bare sett fire slike henvendelser siden kopisperrene ble innført. Disse dreier seg i hovedsak om folk som er skuffet over at utgivelsen de kjøpte er kopisperret, ingen har kommet med ødelagt utstyr. Vi kommer ikke til å se på noen løsning med å skille ut slike plater, for da må man også skille ut de ulike typene kopisperrer. Dette er sikkert et tema for en håndfull spesielt interesserte, men for de fleste av våre kunder er ikke denne saken viktig, ser Fossan.

I kjølvannet av medienes oppmerksomhet rundt problemene med kopisperrer, er det nå en egen protestaksjon i emning. Ballade vil komme tilbake til dette så snart mer informasjon foreligger.

Stillinger

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev