© Andy Rothwell / Flickr.com

FONO vil kontraktsfeste helsestøtte

Det kom frem under Sørveiv-konferansen fredag, der musikeres mentale helse var et sentralt tema.

Kalender

Cute Aggression

30/09/2022 Kl. 19:00

Oslo

Lørdagsopera 1. oktober

01/10/2022 Kl. 15:30

Oslo

Cikada duo på Nødutgangfestivalen

01/10/2022 Kl. 20:00

Nordland

Musikeres mentale helse har de senere årene fått stadig mer oppmerksomhet. Under Sørveiv-konferansen presenterte George Musgrave ved University of Westminster/ MusicTank funn fra den britiske helseundersøkelsen Can Music Make You Sick? som ble avsluttet i august i år.

I den kommer det blant annet frem at selv om det å lage musikk kan ha en terapeutisk effekt, kan det å lage seg en karriere som musiker derimot virke mer traumatisk.

Musgrave trakk frem flere forhold som kan forklare hvorfor over 70 prosent av de spurte artistene, uavhengig av sjanger, oppga å ha opplevd panikkanfall eller angst, mens 68 prosent hadde hatt depressive symptomer.

–. Musikere er fattige. I tillegg er det uavklart om den musikalske virksomheten deres faktisk er det arbeidet de har. Det blir også et spørsmål om arbeidets verdi. Når arbeidet ikke betaler seg, mens musikerne samtidig definerer sin egenverdi gjennom musikken, hvilken verdi har de da? Og hvordan måler du suksess, når du ikke tjener penger men fortsatt bor hjemme hos mor, spurte Musgrave retorisk fra scenen.

Arbeidsforholdene suger
Han viste flere eksempler på artister som tilsynelatende har gjort det godt, toppet lister, solgte ut konserter, men likevel ikke tjente seg til økonomisk trygghet. Og pekte videre på at det å måle vellykkethet i antall følgere på Facebook eller andre sosiale medier er en mager erstatning for penger.

Les mer: – Sosiale medier er et farlig dop

– Musikere har også utfordringer i møte med andre mennesker. Det er vanskelige å ha stabile forhold når du ikke vet når du jobber, om du har penger, eller om den du snakker med er venn, kollega, konkurrent eller arbeidsgiver. Det er lett å se på den uformelle omgangstonen i bransjen som en fordel, men det kan også fort bli en bakdel. Det blir vanskelig å si fra når noe går galt.

– Arbeidsforholdene i bransjen suger, ganske enkelt.

Inn i FONO-kontrakt
Det ble ikke stilt noen spørsmål fra salen til metode og omfang av undersøkelsen, og det ble heller ikke diskutert hvorvidt forholdene er nevneverdig annerledes i Norge. Diskusjonen dreide seg imidlertid etter hvert mot hva som kan gjøres for å bedre arbeidsforholdene for musikere. Et av forslagene som ble løftet fram fra salen på slutten av dagen var å få kontraktfestet psykisk helsehjelp til artistene. Og forslaget ble tatt godt imot.

– Hele Sørveiv-debatten sporet meg inn på at dette er en nødvendig debatt å også ta internt i FONO. Jeg mener at vi bør få inn i kontraktene hvordan vi i plateselskapene skal takle helse og helseutfordringer for dem vi signer, sier styreleder Larry Bringsjord i FONO til Ballade etter konferansen.

– Var det nytt for deg at det er såpass store utfordringer for mange artister?

– Vi er klar over at det er utfordringer med helsen for artister. Og det er klart at vi som driver plateselskap hjelper artister, det er ikke nytt. Vi hjelper artister både økonomisk, privat og på andre områder enn helse. Jeg kjenner for eksempel flere plateselskapsdirektører som har hjulpet sine artister veldig med mentale helseproblem.

– Det nye er at det nå er mer fokus på disse problemene. Og nå føler jeg at vi har kommet dit der dette er en naturlig del av en kontraktsinngåelse. Mange av disse kontraktene varer jo i flere år.

Forplikter til ansvar
Hvordan dette konkret vil utformes og virke er ennå ikke klart. Bringsjord vil i første omgang løfte problemstillingen inn i FONOs styre, som vil bestemme hvordan ønsket om at plateselskapene forplikter seg til å ivareta artistenes helse skal jobbes inn i kontraktene.

– Målet er at plateselskapene vil bli enda mer oppmerksomme på sitt ansvar for artistenes psykiske helse, og helse generelt, når de signerer artister, avslutter Bringsjord.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev