Bjørg Eriksen (Foto: FFUK)

Fond for utøvende kunstnere uenig i Gramos virkelighetsbeskrivelse

Tilsvar til Ballades intervju med Hans Ole Rian i MFO torsdag 7. juni.

Kalender

Engegård, Svendsrud og Haugen trio i Trysil

13/04/2024 Kl. 15.00

Innlandet

Operapub på Grønland Boulebar

13/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

Lørdagsopera

13/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

Mandag den 4. juni avholdt Gramo medlemsmøte etter sin generalforsamling. På møtet holdt undertegnede enn innledning og satt senere i panelet. Hans Ole Rian satt i salen, sammen med mange medlemmer som ønsket forklaring på hva som skjer med Fond for utøvende kunstnere og hvorfor.

Les også: Foreslår at Kulturdepartementet kompenserer Fond for utøvende kunstnere

I min innledning sa jeg at det var vanskelig å se av Gramos egne statistikker at norskandelen i kringkasting hadde økt. Dette ble ikke tilbakevist av noen fra Gramo.
Det er også vanskelig å se at vederlagsutbetalingene til norske utøvere går særlig opp. Dette ble heller ikke tilbakevist.

Altså er det lite trolig at fondets inntekt går ned fordi norske utøvere/rettighetshavere får mer vederlagsmidler. Det hadde jo vært noe!

Imidlertid går utbetalinger av vederlag til utlandet opp, og på produsentsiden får de multinasjonale fonogramselskapene stadig mer av potten.

Det vi egentlig diskuterer er hvorvidt det er riktig av Gramo å tøye vernereglene slik de gjør, slik at de verner mer enn hva norsk Åndsverklov og våre internasjonale forpliktelser ved Romkonvensjonen tilsier. Bør man betale mer til utlandet, når en endring i verne-praksisen kunne gi mer til Fondet – også helt innenfor lovens rammer?

Fondets inntekt er avgiften på den ikke-vernede musikken. Det som er ikke-vernet, bør være i samsvar med det Romakonvensjonen sier. Det gir ingen mening at det skal strekkes lengre enn det som gjøres i andre EU/EØS-land, som for eksempel Sverige, Danmark, Finland – som ikke har et fond som vårt, men som misunner oss det.

Fondet ser også fram til utredningen som følger Stortingets enstemmige instruks om å avklare reglene for hva som skal ha vern og hva som ikke skal ha det.

Til slutt en liten korrigering. Rian sier Gramo har inntil 3 år med etteravregning. Dette er misvisende. I 2018 fikk vi avregning for P4 for 4 år, 2013 – 2016, og dette fikk vi mer enn ett år etter siste avregningsår. I 2017 fikk vi avregning for NRK for årene 2013 – 2015. Hvordan Rian kan sammenligne utbetalingene for 2017 med 2016, vet vi ikke. Kanskje fondet kunne få det samme grunnlaget som han har for å uttale seg?

Oslo, 08.06.2018
Fond for utøvende kunstnere
Bjørg Eriksen
Daglig leder.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.