Asbjørn Slettemark

Fem år med Faro

FaroJournalen fyller fem år i disse dager, og markerer det i kveld med en stor fest på utestedet Café d’Opera i Oslo. Bladet har i løpet av disse fem årene utviklet seg til å bli det viktigste fagtidsskriftet for musikkbransjen i Norge. Vi har intervjuet redaktør Asbjørn Slettemark.

Kalender

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Lørdagsopera i Posthallen

24/02/2024 Kl. 16:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

FaroJournalen har et forholdsvis beskjedent opplag, men leses av svært mange interesserte hos norske plateselskaper, faghandlere og musikkforretninger. Bladet kommer ut 34 ganger i året, og er som regel på godt over tredve sider – som igjen er fullpakket med informasjon om det som rører seg innen den norske musikkindustrien. FaroJournalen byr på både rene salgslister, analyser, nyhetsnotiser og mer dyptpløyende artikler, og er det nærmeste man kommer et norsk Billboard. Bladet utgis av Faro Publishing AS, som også står bak bransje-Bibelen Musikkguiden, og i tillegg selger internasjonal faglitteratur.

Redaktør for dagens utgave av FaroJournalen er Asbjørn Slettemark. Han har tidligere hatt base i Bergen, der han bl.a. jobbet for Bergens Tidende, samt en rekke andre regionsaviser. Han har også vært musikkjournalist i bl.a. Rock Furore, og var dessuten med på å starte opp gratisavisen Filter. Tidligere redaktører har vært Nikolai Fasting (som i dag er daglig leder hos Hit Company), Trym Nævestad (Radio Nova), Tore Gilde (som bl.a. er forfatter av ”Den Store Norske Hitboka”) og mediaskribent Lars West Johnsen. Bladet har per i dag åtte stillinger, hvorav tre er rent redaksjonelle.

— FaroJournalen har sitt utspring i Norsk Musikk Monitor, som var en tre-fire siders faks-avis med radiolister og bransjestoff, som tikket inn til interesserte i løpet av natten. Selve FaroJournalen startet opp i november 1996, og har kommet tilnærmet ukentlig de siste to-tre årene. Bladet ble dratt i gang av musikkfolk med mye gründerånd, men har etter hvert fått mye klarere redaksjonell profil. Vi har også utvidet stoffområdet en del, slik at FaroJournalen nå også skriver om video og multimedia.

Ballade spør om det ikke er slik at FaroJournalen har en langt større slagkraft enn hva det nokså lave abonnementsopplaget tyder på.

— Jo, definitivt. Samtlige av de 1800 eksemplarene vi sender ut blir grundig lest, og gjerne av opptil fem-seks ansatte på hvert sted. Undersøkelser tyder på at vi har rundt åttetusen lesere på hvert nummer. Jeg tror vi har en ganske høy troverdighet, fordi vi rår over et apparat som kan sette all informasjon inn i en sammenheng der vi også kan dra opp konklusjoner og analyser på en måte som kanskje er lite åpenbart for folk flest. Vi opplever derfor ofte å bli sitert videre i andre medier.

Faro Publishing driver også med oppdragsjournalistikk, og gir som nevnt også ut Musikkguiden, som er en tilnærmet komplett oversikt over den norske musikkbransjen.

— Musikkguiden har kommet ut i ti år, og begynner å bli ganske bra. Det er et ekstremt møysomt og krevende arbeid å få alle opplysninger riktig til en hver tid, men det er veldig viktig for vår troverdighet vis a vis bransjen. Jeg har ellers opplevd at folk har ringt til meg for å bestille ”to sider redaksjonell omtale i hvert nummer”, i den tro at fagblader fungerer på den måten. Det er selvfølgelig en helt utenkelig løsning. Vi skal ha vår redaksjonelle frihet i behold, samme hvor tett vi jobber opp mot forskjellige aktører. Vi er et klassisk fagblad for vårt område, slik Kampanje har vært det for reklamebransjen. Sverige har for øvrig et blad som heter Musik Industrin, mens Danmark ikke har noe magasin som fyller den samme funksjonen som oss.

Ballade spør Slettemark hva planene for FaroJournalen er i de kommende årene.

— Jeg har ingen anelse om hvordan vi ser ut om to år. Jeg liker i grunnen heller ikke å vite sånt. Men jeg håper at vi vil fortsette å utvikle en dypere form for journalistikk – gjerne med større og grundige bakgrunnsanalyser, som samtidig har en høy grad av lesbarhet.

FaroJournalen vil i kveld, onsdag 26. oktober, feire seg selv sammen med spesielt inviterte på utestedet Café d’Opera i Oslo. På scenen vil man bl.a. finne spennende, nye band som Tungtvann, Corvine og Span, mens det samtidig blir en mønstring av noen av Norges beste DJ’er.

Ballade slutter seg i hvert fall til rekkene av gratulanter.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.