Marianne Antonsen

– Feil faktum, Erik Jacobsen!

Styreleder Marianne Antonsen i GramArt er i likhet med Tore Hansen i Norsk Artistforbund ikke spesielt imponert over NRK-journalist Erik Jacobsens omgang med fakta. – Jacobsen har kanskje sentralt plasserte kilder, skriver hun i dette innlegget. – Men de er sannelig ikke særlig pålitelige. Les mer om bakgrunnen for ekskluderingen av Knut Værnes fra GramArt.

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Marianne Antonsen, styreleder i GramArt

Mandag 18. februar ringte P2s Erik Jacobsen meg vedr. eksklusjonen av Knut Værnes fra Grammofonartistenes forening, GramArt, som ble vedtatt i styremøtet fredag 15. februar. Jacobsen var allerede godt informert av andre om vedtaket, stemmegivningen osv men jeg ønsket ikke da å gi noen kommentar. Årsaken til det var at vedtektene i GramArt sier at den ekskluderte skal underrettes skriftlig om avgjørelsen samt gies en begrunnelse for vedtaket, noe Knut Værnes på det tidspunktet ikke hadde mottatt. For meg var saken derfor ikke offisiell.

Dessverre nøyer ikke NRKs Erik Jacobsen seg med å bare legge ut «nyheten» som sådan, men tillater seg også å slå fast begrunnelsen for eksklusjonen der de viser til brev sendt av Knut Værnes til Kulturdepartementet med sitater de påstår er årsak. Fortsatt holdt jeg munn.

Selv da FaroJournalen, i god tro til NRKs sannhetsgehalt, sakset opplysningene og konklusjonen fra NRKs hjemmesider, holdt jeg munn!

Nå har  Norsk Artistforbunds styreleder, Tore Hansen, brakt dette til torgs på Ballade i sin kommentar til Jacobsens skriverier for øvrig hva gjelder Norsk Artistforbund. Og Jacobsen presterer i sitt svar nok en gang å slå fast såkalt faktum – om GramArt!

Først nå, når Knut Værnes har mottatt en skriftlig begrunnelse for eksklusjonen, føler jeg at jeg kan korrigere de feil som er satt ut av NRK.

Siden brev til Kulturdepartementet er offentlige, tillater jeg meg å sitere følgende fra brev, sendt av Knut Værnes (før eksklusjonen – en av Grammofon Artistenes  tillitsvalgte), som lå til grunn for styrevedtaket:

(…) » Men at grammofonartistene skal få så stor innflytelse i Fondet som man herved nå kan risikere å få, virker meget underlig all den stund Fondet først og fremst skal være et Kulturfond.»

Dessuten kan man spørre seg hvor representantene for folkemusikk, jazz, klassisk, dans, teater og – for den sakens skyld – fonogramprodusentene er?”

Dette var av Værnes signert som bl.a «varamedlem i GramArts styre».

Videre begrunnelser av annen art anser jeg, av hensyn til Knut Værnes, fortsatt for å være interne.

NRK P2s Jacobsen skriver videre: » Faktum er at det per i dag er et splittet Gramart-styre som har eksludert jazzmusiker Knut Værnes. Bård Jørgen Iversen (styremedlem i Gramart og Norsk Artistforbundmedlem), Jørn Hoel (varastyremedlem Gramart og x-styremedlem i Norsk Artistforbund) sammen med Marianne Antonsen (styreleder Gramart) stemte for å eksludere Værnes «.

Feil igjen, Jacobsen! Det er dissens, ikke et splittet styre bak vedtaket om å ekskludere Værnes. Som du selv skrev på nettsidene 19. februar; Edvard Askeland stemte i mot. 1 stemte blankt mens fem – 5 – stemte for. Og når det gjelder Jørn Hoel. – han var i Salt Lake City den dagen og fant det ikke akkurat nødvendig å reise hjem for å stemme! Poenget ditt med å se ting i en større sammenheng, ender derfor svært trangt med å falle på sin egen urimelighet. Du har nok godt plasserte kilder, Jacobsen? Men de er sannelig ikke mye pålitelige.

Stillinger

Stipendiat i musikk

Universitetet i Stavanger

Kantor/organist – 100%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor – 50%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor/ organist

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev