© Denelson83 / Wikimedia Commons

– Fag for fremtiden

Fra høsten kommer tilbud om bachelorutdanning i Community Music ved Høgskolen Stord/Haugesund.

Kalender

Lørdagsopera

20/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

OperaFest!

20/04/2024 Kl. 19:00

Viken

Operapub på Grønland Boulebar

20/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

Community Musikk, eller samfunnsmusikk som er den nærmeste norske oversettelsen, vil i følge skolens nettsider gi studentene kunnskaper og ferdigheter til å bli en ressurs der musikk brukes i samfunnet, for eksempel i fritidsmusikklivet, på festivaler, fritidsklubber eller andre formidlingsarenaer.
Morgendagens samfunn
Faget er nytt i Norge. Men det har vokst frem flere steder i utlandet. Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) har særlig sett til studietilbudene i England når de har bygget det opp, men utformingen og ideen om å få på plass et slikt fag er deres egen.
– Det handler om hvilke musikkutdanninger som skal virke i morgendagens samfunn. Dette er en studietype der en utdanner musikkarbeidere som jobber bredt i samfunnet, som både utøvere og i miljøarbeidersituasjoner. I Norge har utdanningen tidligere vært rettet mot oppbygningen av institusjoner, og det har derfor ikke vært like aktuelt med en slik utdanning før nå, sier førstelektor i musikk Harald Eikaas ved HSH.
– Vi tenker at behovet for slike musikkarbeidere ute i samfunnet også er på vei til Norge. Vi er i ferd med å bli et langt mer flerkulturelt samfunn enn bare for noen tiår siden, og det skaper et samfunnsbehov som vil bli ennå større fremover. Tiden er derfor inne nå til å starte opp.

Harald Eikaas Foto: Høgskolen Stord/Haugesund


– Hvilke studenter er det dere ønsker å få inn?

– Vi ønsker studenter som vil ut i samfunnet. En som ser for seg å jobbe både på en utøvende scene, med festivalarbeid, i asylmottak, i SFO og på andre ulike arenaer. Det handler om å legge til rette for andres musikkaktivitet. En skal ikke bare ønske å stå på en scene og ha en-veis kommunikasjon, men en skal ut og samhandle og fasilitere andres musisering. Vi håper det finnes studenter som ser sin egen fremtid i dette feltet.
Praksisrettet
Studiet vil i stor grad vektlegge praksis ute i felt. Blant annet er det planlagt samarbeide med asylmottaket som skal opprettes like ved høgskolen. Mottaket vil da bli en av flere praksisarenaer.
HSH tilbyr inntil 20 plasser på bachelornivå. Bacheloren vil kunne legges til grunn for masterstudier i Kreative fag og læringsprosseser ved skolen. Skolen skal også opprette en egen praktisk-pedagogisk utdanning i kunstfag, graden vil kunne inngå i denne.
– Det foregår forhandlinger om fusjoner mellom utdanningsinstitusjonene. Om disse forhandlingene fører frem vil vi bli en del av en større vestlandsinstitusjon. Og i en slik organisering vil dette faget bli enda mer aktuelt. I dette fremtidscenariet vil vi favne både bygd og by.
For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.