Utsnitt av forsiden på Kulturskolerådets jubileumshefte

Elevtallet i kulturskolene synker

Nedgangen er på rundt 1200 elever fra forrige skoleår. Det er også færre elevplasser, viser ny statistikk.

Kalender

Antallet kulturskoleelever dette skoleåret er 98 777, en nedgang på 1 200 fra i fjor. Dette er også sjette året på rad det totale antallet elever synker i kommunale kulturskoler, og nedgangen er nå på rundt 10 prosent fra toppåret 2001/12.

Tallene er hentet fra Grunnskolens Informasjonssystem (GSI)

GSI viser også vært en nedgang i antall elevplasser, fra fjorårets 123 967 plasser til årets 120 458. Dette er rundt 3500 færre plasser.

Samtidig har ventelista til elevplasser økt med rundt 500 fra forrige skoleår til til 31 331. På det meste, i årene 2009-2010 til 2012-2013 var det over 40 000 på ventelista til elevplasser i den kommunale kulturskolen i Norge. De siste tre årene har imidlertid ventelistetallene vært stabile.

Bakgrunnen for nedgangen er ikke klar, men direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd sier til nettsiden at det både kan ha sammenheng med kommunenes satsing, og skolenes egen evne til å skape attraktive tilbud.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.