Musikkonline.no

Den store nedlastningsfesten: – Vi skrev norsk musikkhistorie på godt og vondt

Daglig leder i Phonofile AS, Erik Brataas, mener at mye av påstandene som er satt frem i forbindelse med TONOs nedlastningsuke, har vært både «tendensiøse, usakelige, uredelige og direkte feil». Her kan du lese hans motsvar til Tellé Records og Kommando, samt spørsmålene rundt Microsoft-plattformen. – Vi frykter ellers at plateselskapene og øvrige rettighetshavere vil bli stadig mer paranoide, skriver Brataas. – Ikke bare på grunn av hackingen som Dagbladet nylig kunne avsløre, men den «positive» vinklingen som enkelte medier velger.

Kalender

The Sequels // Josefine Luna

23/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

FIA OFIA – RELEASEKONSERT & ETTERFEST

27/04/2024 Kl. 20:00

Oslo

Lørdagsopera

27/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

FIA OFIA – RELEASEKONSERT

27/04/2024 Kl. 20:00

Oslo

Av Erik Brataas, daglig leder, Phonofile AS

Mye er sagt og skrevet om TONOs jubileumskampanje der de, i samarbeid med FONO – Foreningen Norske Plateselskaper, tilbød gratis lydfiler gjennom vår tjeneste www.musikkonline.no.

På godt og vondt har vi gjennom TONOs kampanjeuke skrevet historie, og om ikke annet kan vi trygt si at interessen for norsk musikk definitivt er stor. Over 2,5 millioner (!) lydfiler ble lastet ned, og med under 1% negative tilbakemeldinger, betyr det at et stort antall nordmenn har fått omfattende og positivt innsyn i et bredt spekter av norsk musikk.

Vi har behov for å nyansere noe av den kritikken som har kommet. Enkelte påstander som er fremført i medier den siste uken er tendensiøse, usakelige, uredelige og direkte feil. I forhold til enkelte andre punkter deler vi synspunktene som er fremført, mye kan vi ta lærdom av, og det kan være behov for å oppklare våre begrunnelser for de valg vi har gjort så langt.

Men først en virkelighetssjekk: Phonofile AS drifter tjenesten www.musikkonline.no, en konsumenttjeneste der man kan kjøpe musikk utgitt av norske plateselskaper som nedlastbare windows media-filer. Gjennom avtaler vi har inngått med ca 100 norskeide plateselskaper samt en avtale med TONO/NcB i forhold til opphavsmennene, har vi rettighetene til å selge dette repertoaret i digital form. Vi eier altså ingen rettigheter i musikken som selges, men er ansvarlige for driften av selve tjenesten. Klarering for salg gjøres gjennom avtaler med plateselskapene og med TONO, og det er med tillatelse fra disse partene at TONO-kampanjen ble realisert.

Repertoaret som er gjort tilgjengelig og priser:
Det er altså TONO som tok initiativ til kampanjen i samarbeid med FONO, og Phonofile har informert samtlige plateselskaper som vi har avtaler med om kampanjen, og gitt dem anledning til å reservere hele eller deler av sin katalog. Som resultat ble 3 labler og noen få enkeltutgivelser sperret i kampanjeperioden.

Telle Records har i media uttalt at vi har lagt ut musikken hans uten tillatelse, noe som ikke medfører riktighet. Det ene albumet det er snakk om har vi mottatt fra hans egen samarbeidspartner på fysisk distribusjon, en fremgangsmåte som ikke er uvanlig i vår verden. Vi fjernet selvfølgelig albumet så fort vi ble gjort oppmerksom på at det kunne foreligge en konflikt, men undres litt over at vi ikke ble kontaktet annet gjennom en pressemelding.

Mikal Tellé gjør dessuten et nummer av at prisene er for høye når vi til vanlig selger filer mot betaling. Men dette gjør han mot bedre vitende; han er godt informert om at det er opp til hvert enkelt plateselskap å sette priser for eget repertoar hos musikkonline. Det er greit å være kritisk, men en fordel om man treffer (eller i hvert fall sikter) på riktig mål.

Jørgen Larsson fra kulturgruppen Kommando velger i sitt innlegg på ballade.no å «gjette» at vi ikke har forespurt plateselskapene. Vi opplever dette som en meningsløs mistenkeliggjøring. Og det blir ikke særlig mer imponerende av at han elegant avstår fra å informere om at Phonofile var tilstede på debatten som ble avholdt i forbindelse med deledagene, men derimot lar det henge i luften at ingen fra musikkbransjen deltok. For øvrig er synspunktene hans om Microsoft og andre plattformer interessante og verdt en debatt, men ikke på det nivået han her styrer mot.

Om responsen på kampanjen
Responsen på kampanjen har vært ekstremt, og tidvis kjørt systemet helt i kne. På det meste har det blitt lastet ned over 1.500 spor pr minutt, nesten 50.000 brukere har registrert seg og totalt har ca 2.5 millioner (!) filer blitt lastet ned.

Karin Park var den artisten som ble mest lastet ned i gratiskampanjen. Waterfall Records som står bak denne flotte utgivelsen er veldig positive til kampanjen og uttaler: «Vi er svært positivt overasket over at så mange har valgt debutanten Karin Park. Antallet nedlastninger gir oss bakoversveis, vi syns dette er veldig moro og ser på det som god promo. Dette understreker naturligvis hvilket formidabelt potesiale nettet har som distribusjonskanal.»

Dette betyr selvfølgelig ikke at man taper tilsvarende platesalg. Det ble lagt inn og informert om begrensninger i forhold til CD-brenning, lydkvaliteten er vesentlig lavere enn CD og til alt overmål finnes jo mesteparten også av den norske musikken på diverse fildelingstjenester.

Microsoft vs. andre plattformer:
Mye av det som kommer av kritikk er knyttet til av musikkonline foreløpig kun er tilgjengelig for PC/windows-bruker, og dette er synspunkter vi i utgangspunktet har forståelse for. Vi er heller ikke så veldig fornøyde med ikke å ha løsninger for alle plattformer, men vi er et knøttlite firma og har ikke hatt ressurser til å utvikle løsninger for andre plattformer. Hva Mac angår har vi for en tid tilbake kontaktet Apple Norge for å høre om mulighetene for et samarbeid, men responsen kan vel ikke sies å ha vært overveldende. Vi håper at den nye kombinasjonen av osX og Windows Media Player i løpet av kort tid vil fungere hos oss, men det vil nok først kunne bli aktuelt om noen måneder.

Når det gjelder Linux har vi heller ikke fra det hold fått informasjon om en løsning som klarer å kombinere forbrukerinteressene med behovene til rettighetshaverne på en tilfredsstillende måte, og som samtidig er økonomisk innen rekkevidde.

Dermed står vi igjen med en situasjon der en stor del av det nasjonale repertoaret til et svært lite land, er tilgjengelig for rundt 90-95% av verdens internettbefolkning. Det er ikke tilfredsstillende i forhold til de siste 5-10%, men vi mener det er en riktig start.

Hva kryptering og kopieringsbeskyttelse angår, finner ikke vi det unaturlig at rettighetshavere ønsker å hindre ulovlig distribusjon. Her går det en vanskelig grense mellom forbrukerinteresser og behovene til rettighetshaverne. Det ville neppe vært mulig for Phonofile å få rettighetene til å distribuere musikk fra så mange selskaper uten at det ble lagt en beskyttelsesmekanisme rundt. At Dagbladet anser det som et journalistisk scoop at slik teknologi kan hackes/omgås er for øvrig ikke en større nyhet enn at jorden er rund.

Men vi frykter at plateselskapene og øvrige rettighetshavere vil bli stadig mer paranoide som følge, ikke bare av hackingen som sådan, men den «positive» vinklingen som enkelte medier velger.

Lydkvalitet:
Lydfilene fra musikkonline er foreløpig på 96kb. Når vi startet opp for ett drøyt år siden ble dette vurdert som et akseptabelt kompromiss mellom lydkvalitet og nedlastingstid (med hensyn også til ISDN-brukere). Men bredbåndsutviklingen går sin gang, og vi vil i løpet av ikke så alt for lang tid øke denne bitraten betraktelig.

Oppsummering fra vårt ståsted:
Ekstremt mange inntrykk og lærdommer kan trekkes av denne kampanjen, og det er åpenbart et stort forbedringspotensial. Dette visste vi for så vidt fra før, men vi har i større grad fått respons på hva som er viktigst å se på først.

TONO-kampanjen har vært vellykket i den forstand at svært mange mennesker har fått og benyttet anledningen til å bli kjent med norsk musikk i all sin bredde, og samtidig få sitt kanskje første møte med nettbasert distribusjon.

Samtlige mailhenvendelser, både ren support, ros og ris, har blitt besvart fortløpende.

Vi tar med oss erfaringene i tenkeboksen og vil benytte disse til å forbedre en tjeneste som har satt norsk musikk på download-kartet!

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.