John Olav Hovde (Foto: Vinjerock/Eirik Høyme Rogn)

Den enes og andres død

Ja visst har lønnsøkningen i resten av samfunnet løpt fra musikerne, men har betalingsviljen for konserter fulgt etter, spør John Olav Hovde.

Kalender

Kammermusikkonsert

27/07/2021 Kl. 19.00

Viken

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

05/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

08/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Konsertarrangører arrangerer konserter fordi de elsker musikk, og seriøse konsertarrangører ønsker selvsagt at musikere skal få godt betalt. Men dersom de ikke forholder seg til økonomiske realiteter er de ikke bare en useriøs arrangør, de er antakelig om kort tid en tidligere arrangør.

Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) har kommet med nye, anbefalte minstesatster for konserthonorar. MFO anbefaler medlemmer å kreve minst 4100 kroner pluss reise, opphold og kost for klubbkonserter. Den påfølgende debatten har handlet om at musikere tjener for lite. Skyteskiven er, nok en gang, arrangørene.

Da jeg sitter med hatter i en rekke fasonger er det med en tiltakende oppgitthet jeg, de siste dagene, har observert en debatt jeg mener mangler vilje til å løfte blikket.

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. Pr i dag er NOPA, NKF, MFO og NMFF medlemmer i Foreningen Ballade

Som musiker ønsker jeg selvsagt mest mulig betalt for alle spillejobber jeg selv gjør, men i enkelte tilfeller så handler det om mer enn kortsiktig økonomisk gevinst. En attraktiv spillejobb kan genere inntekter lenger ned i veien. En annen jobb kan knytte kontakter som kan utløse nyttige tjenester. En tredje jobb kan være rein matauk. Om disse jobbene skal gi ingenting, 2000,- eller 5000,- på konto vil være en vurdering og forhandling fra gang til gang.

Som festivalbooker forholder jeg meg til mine budsjetter, og legger inn bud på artister i den størrelsesorden jeg mener er riktig. Om budet ligger på15.000 kroner eller 300.000 kroner avhenger ikke av hvor mange musikere som er på scenen, men av verdien akkurat den artisten har for oss.

Det hele er en næringskjede og det er ikke så enkelt som at artistene ikke lenger tjener penger på platesalg, så nå må arrangørene ta regninga.

Som arrangør er det ikke slik at inntekter på billettsalg er lik penger man kan betale i honorar til artist. Ved å følge «satsene» til MFO kan et svært forenklet arrangementsbudsjett se slik ut:

Band på 4 musikere: 16.400,-
Reise: 2.000,-
Overnatting: 2.000,-
Mat/drikke: 2.000,-
Lydtekniker: 3.000,- (her avspist med «luselønn»)
Tonoavgift: 315,- (medlemsrabatt Norske Konsertarrangører)

Her havner vi over 25000 kroner og det uten å ha tatt med utgifter som ikke går direkte på det som skjer fra scenen – vakthold, annet personale, vedlikeholdskostnader på lyd/lysutstyr, markedsføring osv. Billettsalg på over 35.000 kroner for å gå i null er en stor utfordring så vel i de store byene som i distriktene. Dersom arrangøren i tillegg er en frivillig forening kan vi legge til en solid mengde dugnadstimer fra kompetente medarbeidere.

Selvsagt er det dyrt for musikere også. Det skal øves, investeres i instrumenter og utstyr, betales prosenter til management og agenter i tillegg til å leve et liv ved siden av jobben.

Vi kan summere det ned til tre punkter:

  • Konsertmarkedet lever sitt liv i en markedssituasjon med en lang rekke variabler: både økonomiske, kunsteriske og karrierefremmede.
  • Arrangører (spesielt mindre arrangører) har ikke penger til å følge «satsene».
  • Musikere og arrangører er avhengige av hverandre. Ingen tjener på en «oss mot dem»-holdning.

MFO kan raljere så mye de vil om at det er svartmaling av situasjonen at noen mener satser for frilanshonorar er for høye, eller mene at arrangører som ikke betaler «satsene» skal miste offentlig støtte, men ingen kommer med forslag til hvordan dette skal dekkes inn. Ja visst finnes det støtteordninger både for artist og arrangør, men dette treffer langt i fra alle. Ja visst har lønnsøkningen i resten av samfunnet løpt fra musikerne, men har betalingsviljen for konserter fulgt etter? Neppe. Alle ønsker best mulig økonomi for både musikere og arrangører, men faste satser er utopisk.

Men: musikere vil spille, arrangører vil lage konserter og publikum vil høre, og dermed går musikklivet heldigvis sin gang.

John Olav Hovde
MFO-medlem, bookingsjef Vinjerock, kulturskolelærer og musiker

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. Pr i dag er NOPA, NKF, MFO og NMFF medlemmer i Foreningen Ballade.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Kulturskolelærer – breddeprogram musikk

Fredrikstad kommune – Kulturskolen

Kulturskolelærer – Dans/Jazzdans

Fredrikstad kommune – kulturskolen

Produsenter

Bodø2024 IKS

Kantor / Organist

Folldal Kirkelige Fellesråd

Basstrombone

Den Norske Opera & Ballett

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev