Buekorps (Foto: Bergen Tourist Board/Oddleiv Apneseth)

Buzz rundt Bergen

Norges eneste investeringsfond for musikk foretar om kort tid sine første investeringer.

Kalender

Flygelinnvielse

02/06/2021 Kl. 18:00

Innlandet

Flagstad – The Opera VERDENSPREMIERE

11/06/2021 Kl. 18:00

Innlandet

Gjennom selskapet Buzz har Bergen Kommune satt av 4 millioner kroner som skal brukes til å styrke musikkmiljøet i byen.

Stein Bjelland, som i februar i år signerte en ettårskontrakt som prosjektleder, sier at det hittil er seks aktører som har lagt fram prospekter og tall for styret. Han vil foreløpig ikke si noe om hvem disse er, men forklarer at investeringene vil bli offentliggjort før jul. I første omgang er det profesjonelle aktører i støttefunksjonsapparatet – management, plate- og produksjonsselskaper – som blir vurdert.
Målet er en mer stabil og levedyktig bransje.

– Det er mange veldig gode aktører i Bergen som har gjort fantastiske ting over lang tid, men den driftsmessige biten har lidd litt. De har ikke vært flinke nok til å hente ut potensialet i det de holder på med, sier Bjelland, og poengterer at endringer i musikkbransjen de siste 10-15 årene har skapt et større behov for å kunne forvalte prosjekter på en bedre måte.

Kreativ forretning
– Det primære målet for Buzz er finansiell avkastning. Hvis vi i tillegg kan få strukturell-, organisatorisk-, kompetanse- og kunstnerisk avkastning, så er det selvfølgelig en merverdi. Men det er ikke et støttefond. Vi skal finne ut hvordan vi forvalter skattepengene til Bergen Kommune på best mulig måte for å få økonomisk gevinst.

Bjelland understreker at Buzz skal stille spørsmålene man gjerne ikke hører så ofte i musikkbransjen her til lands.

– Det er en del av profesjonaliseringen. I utlandet er hipsterordet ’monetize’, og det er det det handler om – hvordan man omsetter det kreative til forretning.

Fuzz og Buzz
Investeringer skal skje i form av lån, prosjektinvesteringer, eller at Buzz går inn som aktiv eier. Buzz bygger på samme tankegang som filmfondet Fuzz i Bergen. Sistnevnte forvalter private midler i tillegg til kommunal støtte, og Bjelland utelukker ikke at dette kan bli aktuelt også for Buzz. Han mener også at investering fra Buzz vil kunne gi selskaper et kvalitetsstempel, noe som igjen vil kunne gjøre dem attraktive for andre investorer.

Foreløpig er han mest opptatt av å komme i gang med første runde av investeringene, og spent på om han selv, Buzz, og selskapene det skal investeres i klarer å levere.

En lang prosess
Det er tre år siden Buzz ble vedtatt av bystyret i Bergen.

I forbindelse med ansettelsen av Bjelland, uttalte Henning Warloe, styreleder i Buzz, til NRK Hordaland at nødvendige budsjettvedtak, etablering av selskapet, og riktig bemanning har tatt tid.

Bjelland forklarer at det for ham var viktig å ikke foreta investeringer før de hadde fått på plass kompetanseheving innen drift og virksomhetsutvikling. I den forbindelse samarbeidet han tett med Brak, som i vår arrangerte Business Boot Camp for å lære musikkbransjen å tenke forretning. Tretten aktører fra Bergen ble kurset i virksomhetsplanlegging, budsjetter og drift, og Bjelland forklarer at dette utgjorde en betydningsfull plattform i arbeidet med å identifisere og kommunisere med potensielle investeringsprosjekter.

– Folk har gjerne tenkt at det er utydelig hva Buzz vil, samtidig skal dette utvikles i dialog med aktørene selv også. Så i stedet for å ha rigide rammer og et finansreglement som vi har spikret lenge før vi ser hvordan virkeligheten faktisk fungerer, så har vi tatt det litt sånn pø om pø, sier Bjelland, og forklarer at dette er en av grunnene til at fondet hittil har holdt en forholdsvis lav profil.

– Hvordan vil musikkmiljøet i Bergen merke Buzz?

– Jeg håper på mer stabile arbeidsplasser, en mer langsiktig bransje som skaper nyrekruttering, og vekst rundt selskapene. Jeg tror en av tingene vi ser først er at det er legitimt å prate om dette. Du får en profesjonalisering i holdning og språkbruk, som igjen gjør at selskapene og aktørene seg imellom snakker på en helt annen måte.

Samhandling
Bjelland, som jobber og bor i Stavanger, sier at han ble overrasket av at musikkmiljøet i Bergen ikke arbeidet tettere på tvers av selskaper. Han håper Buzz kan være med å bidra til samhandling, og på sikt kanskje også konsolidering av selskaper.

– Hvordan har det vært å jobbe med dette fra utsiden?

– Jeg kjenner miljøet forholdsvis godt, gjennom jobben jeg har gjort for Norsk Kulturråd, og gjennom Numusic. Det er jo folk jeg kjenner til. Så for meg har det vært en styrke.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Videoprodusent

Den Norske Opera & Ballett

Solo SLAGVERK m/pl.til pauker

Arktisk Filharmoni

Prosjektleder

Kulturkollektiv Bodø

Programmedarbeider

Safemuse – Safe Havens for Artists

Hovedinstrumentlærer trompet

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Hovedinstrumentlærer tuba

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Samspill/ interpretasjon klaver

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Leder for strykeorkester aldersgruppen 8-12

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev