Arnfinn Bjerkestrand

Bred enighet om kontraktvilkår i musikklivet

Toneangivende organisasjoner i norsk musikkliv har i fellesskap utarbeidet et sett med kontraktbetingelser for frittstående spillejobber. Hensikten er blant annet å unngå tvister mellom artist og arrangør dersom det oppstår situasjoner som partene ikke forutså da kontrakten ble undertegnet.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

— Vi er svært fornøyd med at første runde i dette arbeidet nå er sluttført, og håper at artister og konsertarrangører vil se nytteverdien i dokumentet og ta det i bruk som en del av alle kontrakter, sier daglig leder i Norsk Rockforbund, Stein Andreassen og forbundsleder i Musikernes fellesorganisasjon, Arnfinn Bjerkestrand i en felles uttalelse.

Norsk Rockforbund tok i sin tid initiativ til samarbeidet. Daværende Norsk Musikerforbund var blant de første som grep ideen, og en ekstern advokat ble engasjert for å kvalitetssikre arbeidet. I tillegg har GramArt, NorgesNettet, Rikskonsertene, Den Norske Impresarioforening og Music Managers Forum Norway vært representert i arbeidsgruppa som har utviklet de nye kontraktbetingelsene.

Organisasjonene er enige om at det er behov for et slikt vedlegg til spillekontrakter. Selv om artist og arrangør anstrenger seg til det ytterste for å oppfylle en avtale, vil det alltid kunne oppstå forhold man ikke har herredømme over. Som eksempler kan nevnes tåke på Gardermoen, en innstilt ferjerute, at konserten må flyttes til et annet lokale, eller akutt sykdom. Arbeidsgruppa har lagt vekt på at avtalebetingelsene skal være rimelige for både artist og arrangør. Det vil nå også være et godt grunnlag for felles opplaring i mange relevante juridiske spørsmål.

Det antas at både avtalevilkårene og den brede organisasjonsmessige forankringen foreløpig er enestående i nordisk sammenheng. Kontraktbetingelsene vil bli evaluert og om nødvendig revidert etter hvert som organisasjonene får tilbakemeldinger fra brukerne.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev