Arnfinn Bjerkestrand

Bred enighet om kontraktvilkår i musikklivet

Toneangivende organisasjoner i norsk musikkliv har i fellesskap utarbeidet et sett med kontraktbetingelser for frittstående spillejobber. Hensikten er blant annet å unngå tvister mellom artist og arrangør dersom det oppstår situasjoner som partene ikke forutså da kontrakten ble undertegnet.

Kalender

Operagalla

09/08/2020 Kl. 19.00

Oslo

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

— Vi er svært fornøyd med at første runde i dette arbeidet nå er sluttført, og håper at artister og konsertarrangører vil se nytteverdien i dokumentet og ta det i bruk som en del av alle kontrakter, sier daglig leder i Norsk Rockforbund, Stein Andreassen og forbundsleder i Musikernes fellesorganisasjon, Arnfinn Bjerkestrand i en felles uttalelse.

Norsk Rockforbund tok i sin tid initiativ til samarbeidet. Daværende Norsk Musikerforbund var blant de første som grep ideen, og en ekstern advokat ble engasjert for å kvalitetssikre arbeidet. I tillegg har GramArt, NorgesNettet, Rikskonsertene, Den Norske Impresarioforening og Music Managers Forum Norway vært representert i arbeidsgruppa som har utviklet de nye kontraktbetingelsene.

Organisasjonene er enige om at det er behov for et slikt vedlegg til spillekontrakter. Selv om artist og arrangør anstrenger seg til det ytterste for å oppfylle en avtale, vil det alltid kunne oppstå forhold man ikke har herredømme over. Som eksempler kan nevnes tåke på Gardermoen, en innstilt ferjerute, at konserten må flyttes til et annet lokale, eller akutt sykdom. Arbeidsgruppa har lagt vekt på at avtalebetingelsene skal være rimelige for både artist og arrangør. Det vil nå også være et godt grunnlag for felles opplaring i mange relevante juridiske spørsmål.

Det antas at både avtalevilkårene og den brede organisasjonsmessige forankringen foreløpig er enestående i nordisk sammenheng. Kontraktbetingelsene vil bli evaluert og om nødvendig revidert etter hvert som organisasjonene får tilbakemeldinger fra brukerne.

Stillinger

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Festivaldirektør

Nordland Musikkfestuke

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev