Henning Warloe, 2007_stort

Bergen: Byråden vil satse på musikken

INTERVJU: Bergen kommune satser på kultur som næring. I byrådets forslag til budsjett for 2008 styrkes kulturfeltet med over 16,5 millioner kroner til nye tiltak, og det avsettes 44 millioner til investeringer. De foreslår dessuten å etablere et nytt selskap som knyttes til utviklingen av musikkbransjen i byen. – Dette er et pionerprosjekt, sier byråd Henning Warloe (H) til Ballade. Han håper å få 10 millioner kroner inn i selskapet fra første dag – midler som skal bidra til å utvikle en solid og lønnsom musikkbransje i Bergensregionen.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Bjørn Hammershaug

I byrådsavdelingen for finans, kultur og næring sitt forslag bevilges det for 2008 16,7 mill. til nye tiltak. Blant de som vil nyte godt av dette er Festspillene i Bergen, som får økt støtte med 960.000 kroner ekstra neste år, noe som utløser en statlig økning på 2,6 millioner kroner. Festivalen Hole in the Sky og Lydgalleriet er blant de som nå får en fast post på budsjettet.

— Gjennom budsjettet ønsker vi å videreutvikle Bergen som en av Nordens fremste kulturbyer. Bergen skal være i forkant av en nasjonal og internasjonal utvikling der kunst og kultur er et fundament for livskvalitet og vekst, sier byråd for finans, kultur og næring Henning Warloe (Høyre).

Økt støtte

Byrådet styrker også støtten til blant andre Bergen Kunsthall, BIT Teatergarasjen, BEK, Borealis, Vestnorsk jazzsenter, BRAK, Oktoberdans / Meteor, Bergen Big Band, Bergen jazzforum, Swing’n’sweet jazzklubb, Evans jazzklubb, Bergen kammermusikkforening, Folkemusikkforeningen Columbi egg, Gitarexpressen og Ny musikk Bergen.

Det foreslås investeringer til kulturformål på i alt 230,6 mill. i økonomiplanperioden. Av større prosjekter er Hovedbiblioteket byggetrinn 2, nybygg på Troldhaugen, Kulturhus Fana på Nesttun og ferdigstilling av Sandviksboder.

Djerve mål

Bergen kommunes overordnede kulturmål lyder ”Den europeiske Kulturbyen Bergen skal være blant Nordens fremste arenaer for nyskaping, modighet, åpenhet og dristighet”.

Videre slås det fast at: ”Gjennom samtidens uttrykk og på tradisjonens grunn, er utfordringen å styrke byens nasjonale posisjon og videreutvikle internasjonale nettverk. Kulturpolitikken skal være et fundament for utviklingen av hele Bergen, som en god by å bo i, og å besøke, og for den samfunnsøkonomiske utviklingen.”

Nytt investeringsselskap for musikk

Byrådet fremla også i budsjettforslaget for 2008 at fem millioner kroner er satt av til aksjekapital for et nytt musikkinvesteringsselskap i byen. Selskapet skal være et ventureselskap knyttet til utvikling av musikkbransjen i Bergen – og blir etter planen etablert i samarbeid med MIC i Bergen. Formålet med selskapet er å utvikle en solid og lønnsom musikkbransje i Bergensregionen.

Henning Warloe har vært byråd for finans, kultur og næring siden 2003, og dette er hans initiativ. Han sier han ikke kjenner til en lignende satsning i andre byer, men tok ideen fra Bergens regionale filmfond som ble opprettet for et par år siden.

Musikalsk fuzz

— Dette er et forsøk på å lage tilsvarende virkemiddel som vi har på filmfeltet. Noe som slår meg stadig som et pussig trekk ved Norge er at vi har store fond, mye penger og mange virkemidler for filmbransjen – men ikke når det gjelder musikk. Vi har en plan for utviklingen av kulturnæringen i Bergen, og i den forbindelse etablerte vi det regionale filmfondet Fuzz. Etter hvert har jeg diskutert med ulike aktører om hvordan noe lignende kunne gjøres på musikkfeltet, forteller en engasjert Warloe til Ballade.

Fuzz har vært en suksess, i følge byråden, og er brukt som modell for dette nye investeringsselskapet.

— Dette er på mange måter et pionerprosjekt. Vi kjenner ikke til at det er gjort noe lignende i andre byer som kunne fungert som forbilde for vår satsning. Vi bruker Fuzz som modell, og legger samme beløp i dette selskapet – 5 millioner kroner. Vi regner med å få inn omtrent samme beløp fra privat side, og håper på en ramme på 10 millioner fra første dag. Musikk er på mange måter billigere enn film, så vi har høye forventninger om å få noe ut av et slik investeringsfond. Vi vil ikke forlange avkastning, men vil selvsagt ikke hindre private det samme, sier Warloe.

Han fremhever at kommunen er tålmodig og ser på dette som langsiktig satsning.

— Vi vil gå inn i en nødvendig fase for å hjelpe et band eller selskap med å komme seg de neste trinnene opp på stigen. Med det ønsker vi å bidra til å holde på våre lokale talenter og styrke attraktiviteten til musikklivet i Bergen. Dette er en ny type virkemiddel i kulturlivet. Vi har allerede mer generelle tiltak som går på støtte og gaver, men dette er mer business, som går inn og investerer i prosjekter basert på en vurdering av potensial og fremtidsutsikter. Det er masse penger i omløp, men de vokser ikke på trær. Banker låner ikke ut penger uten at de er sikre på inntjening. Det finnes en rekke private investorer i Bergen som snuser på musikklivet, men som noe er skeptiske og rygger unna dette feltet.

2 +2 = 5

Hvordan er dette selskapet tenkt organisert?

Det er viktig med et faglig solid styre og en forvalter som vet hva dette dreier seg om. Gjennom selskapet MIC Innovasjon som er etablert her i Bergen vil fondet få en kompetent ledelse og forvaltning. Det vil være et kvalitetsstempel at vi selv investerer penger i prosjekter og selskaper, at vi både er en aktiv og kompetent investor. Da vil det også bli mer interessant for private aktører å gå inn. I denne sammenhengen tror jeg med andre ord at 2 +2 minst blir 5 for musikkbransjen i Bergen!

Er det politisk enighet i Bergen om denne satsningen?

— Det tør jeg ikke si noe om, nå er alle deler av budsjettet inne til vurdering. Det er nok litt utradisjonelt og ganske friskt. Men jeg mener det er et viktig virkemiddel for musikklivet i Bergen, og det er min jobb å selge inn dette forslaget. Men vi har et enstemmig bystyre bak oss som har vedtatt gjeldende kulturnæringsplan, minner den offensive byråd om.

Stillinger

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev