Arvid Skancke-Knutsen, her fra et besøk på House of Foundation Moss, 18. desember 2019 (Foto: Kjell Torgersen)

Ballade 20 år på nett – en elektronisk medieveteran

I anledning feiringen av Ballades 20 år på nett bringer vi her et ferskt intervju med Ballades første nettredaktør, Arvid Skancke-Knutsen.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Musikkjournalist, -kritiker, -historiker og antakelig en av verdens beste popquizmastere, Arvid Skancke-Knutsen, var redaktør av Ballade.no fra 2000 til 2007. Han er i dag fast bidragsyter i Ballade gjennom vår fredagsspalte Ballade video. Arvid hadde ideen om videospalten, og pitsjet den inn til nåværende redaktør i januar 2019. I februar samme år startet vi Ballade video, og er i dag landets eneste redaksjonelle spalte som hver uke viser et utvalg nye, norske musikkvideoer. Samlesiden teller om lag 400 videoer nå, og spalten har bidratt til et betydelig løft for og synliggjøring av musikkvideoen som kunstnerisk formidlingsmedium. Og det er vi kraftig stolte av!

Nåværende redaktør har tatt en prat med den tidligere nettredaktøren om de første årene som nettsted for norsk musikkliv, om å fylle svarte hull og om å bruke de digitale mulighetene.

– Kan du fortelle litt om hvordan Ballade var organisert den gangen, i september 2000?
– Norsk Musikkinformasjon var et ektefødt barn av kulturkampen på 1970-tallet. Det var en relativt liten organisasjon med mye faglig kunnskap, spesielt innen kunstmusikkfeltet. De fleste av de ansatte hadde vært med siden oppstarten. Samtidig hadde tiden også gått, der en nokså liten organisasjon kanskje risikerte å bli stående litt på sidelinjen.

– Derfor ønsket man å satse på musikkformidling på nettet, som den gang var nokså upløyd mark. Og da tenkte man igjen utradisjonelt rundt både innholdet og ansettelsen av en redaktør, der jeg med min bakgrunn fra rocken ble sett på som godt kvalifisert. Senere fikk vi tilført større ressurser, og ble etter hvert en liten redaksjon, med mange eksterne bidragsytere.

”Ingens tjener, alles hjelper”

– Hva slags visjoner og ambisjoner hadde du som den første redaktøren av Ballade.no, «den elektroniske veggavisen», som den het?
– Den elektroniske veggavisen var vel mitt begrep – og en hyllest til musikkavis-redaktøren Gerd Johansen, som i sin tid omtalte Nye Takter som ”en veggavis for musikkinteresserte”. Så det var et nikk til de demokratiske og politiske strømningene fra 70-tallet, men også en bokstavelig invitasjon til leserne, organisasjonene og brukerne: Om dette skal bli så bra som det kan bli, må dere også engasjere dere!

– Et annet internt slagord var ”Ingens tjener, alles hjelper”. Og med det ville jeg uttrykke at vi skulle ta hele musikk- og bransje feltet på alvor, om det nå var små eller store aktører, folkemusikk eller støymusikk, kunstmusikk eller popmusikk.

LES OGSÅ: En fyrbøter legger ned spaden

Å skrive aktualitetsstoff på Internett er som å prøve å fylle et svart hull – hver bidige dag.

– Hvordan var din tid i Ballade?
– Det var en lærerik tid på flere måter, etter hvert også i samspill med flere flinke kollegaer. Dette var jo på mange måter i nettets barndom. Vi ble raskt en av de mest leste nettavisene i Norge, noe som var spesielt for et rent musikksted.

– Men det var samtidig en ganske slitsom tid. Å skrive aktualitetsstoff på Internett er som å prøve å fylle et svart hull – hver bidige dag. Jo større suksess vi fikk, jo mer følte vi nok på presset for å holde på leserne og kvaliteten.

– Hvordan jobbet du som redaktør, hva slags saker ønsket du å løfte fram?
– Jeg bestilte, redigerte og skrev antagelig rundt 6000 saker i løpet av min tid som redaktør. Mye av grunnlaget for suksessen vår skyldtes vel at vi kunne være litt tøffe, og ta tak i litt tabubelagte temaer – som manipulasjon av hitlister, usunne relasjoner og mulige tendenser til maktmisbruk. Samtidig brukte vi alltid dette stoffet til også å løfte frem det kreative aspektet av musikklivet. Kulturfeltet består heldigvis av mye mer enn ukultur.

LES OGSÅ: Veien videre

– Hva er viktig med Ballade.no – hva står nettpublikasjonen for, slik du ser det?
– Ballade er og var et uttrykk for at musikkfeltet ville kommunisere. Vi rettet søkelyset mot aktuelle saker, og engasjerte oss i spørsmål som til dels fikk politisk gjennomslag. Samtidig slapp vi aldri musikken, komponistene og utøverne ut av syne. Vi forsøkte fra dag én å ha fokus både på konflikt og kreativitet. Den balansen synes jeg er til stede i dag også.

– Hva bør Ballade.no ta vare på, og i hvilken retning bør nettpublikasjonen gå?
– Nå er det såpass lenge siden jeg var redaktør at jeg nok ikke bør ha noen spesiell mening om det. Som nettpublikasjon bør man benytte seg av mulighetene for å gi leserne noe utover det skrevne ord – i form av lyd og bilder, podkaster og interaktivitet. Som daglig oppdatert kulturtidstidsskrift bør man både følge og sette agendaen, så langt ressursene tillater det.

– Er det noe annet du ønsker å trekke fram om Ballade, om norsk musikk eller om musikkjournalistikk på nettet i løpet av de siste 20 årene?
– Norge hadde i sin tid tre-fire månedlige musikkaviser. Disse forsvant på 90-tallet, dels som et resultat av slitasje, men også fordi de store tabloidavisene satset tungt på musikk- og ungdomsstoff. Fra tusenårsskiftet befant det meste av musikkjournalistikken seg på nettet – noe Ballade definitivt var en del av.

– Jeg er stolt over å ha min egen spalte i Ballade den dag i dag, samtidig som jeg skriver fast for Musikkmagasinet til Klassekampen. Jeg startet som skribent som 15-åring, og har skrevet om musikk i 40 år nå. Det kommer ellers ut veldig mye bra norsk musikk om dagen, som ikke alltid får den oppmerksomheten som den fortjener. I gamle dager var det kanskje lengre mellom toppene – og derfor ble da også toppene mer synlige.

– Avslutningsvis vil jeg gjerne hilse til alle gamle kontakter og kolleger, og ønske Ballade til lykke med 20 år på nettet. Dét er jammen ikke så verst – og jeg er stolt over å ha vært en del av det!

Litt historie
Ballade har hatt mange dyktige medarbeidere gjennom årene, og har dessuten hatt følgende redaktører siden oppstarten: Knut Steen (konst. 2006 – 2007), Carl Kristian Johansen (2007 – 2009, konst. 2012), Tellef Øgrim (2009-2010), Espen A. Eik (2010 – 2012), Ida Habbestad (2013 – 2018) og Guro Kleveland (2018 – ).

Nettavisen gikk inn etter sammenslåingen av MIC og Music Export Norway i 2012, men ble senere reddet etter et initiativ av blant andre Norsk Komponistforening, NOPA og FONO.

Forgjengeren til Ballade.no var musikktidsskriftet Ballade, som ble startet opp i 1977, med Synne Skouen som første redaktør.

LES OGSÅ det første innlegget på Ballade.no, respons fra leserne etter lanseringen, Ballade som informasjonsbank og Ballade som Norges beste nettsted, halvannen måned etter oppstart.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.