Bengt Hermansen Foto: FFNP

Audun Tyldens Minnepris til kulturbyråkrat

Prisen tildeles vanligvis utøvere og personer tilknyttet musikkbransjen. I år gikk den til Bengt Hermansen, tidligere avdelingsdirektør i Kulturdepartementet

Kalender

Engegård, Svendsrud og Haugen trio i Trysil

13/04/2024 Kl. 15.00

Innlandet

Operapub på Grønland Boulebar

13/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

Lørdagsopera

13/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

Mandag kveld ble vinneren av Audun Tyldens Minnepris feiret. Bengt Hermansen mottok prisen fra tidligere departementsråd i Kulturdepartementet, Helge Sønneland. Fjorårets vinner, Unni Wilhelmsen, var også på plass og sang for bransjekolleger og vinneren.

– Jeg er særlig glad for at jeg at jeg har fått jobbe med å ivareta det norske systemet, som i større grad også ivaretar de utøvende kunstnernes interesser, sa prisvinneren i en pressemelding.

Det er Fondet for norske plateprodusenter som deler ut Audun Tyldens Minnepris. Prisen deles årlig ut til en person som har vært en brobygger og som har prioritert å bygge gode mellommenneskelige relasjoner i musikkbransjen. Prisvinneren mottar et diplom og 50.000 kroner.

Juryens begrunnelse:
Årets vinner er i høyeste grad en slik brobygger, om enn i litt uvanlig forstand. Musikkbransjen trenger kulturbyråkrater som står på opphavsmennene og musikernes, forleggerne og plateselskapenes side. Bengt Hermansen er en kulturbyråkrat som er glad i musikk, glad i mennesker og som har vært villig til å lytte når bransjen har hatt noe å melde.

Juryen mener videre at Bengt Hermansen gjennom en årrekke har sørget for bedre vilkår for norsk musikkbransje. Han har hatt ansvar for arbeidet med Åndsverksloven, og gjort en stor innsats for å få på plass en ny og modernisert lov. Prisvinneren har stått på rettighetshavernes side, og representert deres interesser med en klar målsetting at det skal være mulig å leve av å være skapende, utøvende og produserende i musikkbransjen. Prisvinneren får også hovedæren for at vi ikke lenger snakker om opphavsmenn men om opphavere.

Om prisen
Audun Tyldens Minnepris er en hyllest til Audun Tylden, som med sine store sosiale evner ble høyt verdsatt av svært mange mennesker i norsk underholdningsbransje.
Tidligere prisvinnere er Kari Svendsen, Espen Beranek Holm, Jon Larsen, Bjørg Eriksen, Egil Hegerberg og Unni Wilhelmsen.
Audun Tylden (1948-2011) var en norsk platedirektør som i over 30 år arbeidet for å fremme norsk musikk. Tylden jobbet nært med artister som Øystein Sunde, Finn Kalvik, Olav Stedje, Ole Ivars, Vazelina Bilopphøggers, DDE, Odd Børretzen og Ketil Bjørnstad, for å nevne noen. Han ble også tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull for sin innsats for musikk med norske tekster.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.