Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (Foto: Ilja C. Hendel)

Abid Raja, januar 2021: – Utsett eller avlys!

– Jeg vil oppfordre kulturlivet til å følge rådet om å avlyse eller utsette arrangementer i disse to ukene. Kulturministeren kommenterer det som ser ut som en fjortendagers lockdown for arrangører i hele landet.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Ballade.no skriver i dag om den nye forskriften som strammer inn hvor mange som er lov å samle på innendørs arrangement. Det er fortsatt lov, strengt tatt, å samle opp til 200 publikummere til fastmonterte seter og med den lovpålagte avstanden. Forskrifter og beskrivelser av hva som gjelder for forskjellige arrangement finnes hos regjeringa her. Men regjeringa, inkludert kultur- og likestillingsminister Abid Raja, vil ikke at de skal finne sted før 19. januar:
– Vi ser en urovekkende smitteutvikling i samfunnet for tiden. Regjeringen oppfordrer sterkt til å begrense sosiale aktiviteter for å begrense ny økning i smitte. Vi i regjeringen har derfor iverksatt forsterket nasjonale smitteverntiltak i foreløpig to uker fra og med 4. januar. Regjeringens tydelige anbefaling er å utsette eller avlyse organiserte innendørs fritidsaktiviteter og kulturarrangementer de nærmeste to ukene. Og selv om disse tiltakene er veldig krevende for hele kultursektoren, vil jeg likevel oppfordre kulturlivet til å følge rådet om å avlyse eller utsette arrangementer i disse to ukene.

Raja vil også presisere at han vil fortsette statsstøtten som hjelper arrangører gjennom ei tid uten inntjening:
– Så lenge koronasituasjonen vedvarer, vil vi i regjeringen stille opp, også for kultursektoren. Derfor har vi satt av over 2,25 milliarder kroner til ulike hjelpeordninger for kultur, idrett og frivillig sektor for første halvår av 2021.
I tillegg viser han ekstrabevilgninga på statsbudsjettet i krisestøtte til dels offentlig finansierte sceneinstitusjoner med flere.
– Jeg har hele tiden sagt at vi følger nøye med og følger fortløpende opp, vi oppdaterer og justerer ordningene ettersom situasjonen endrer seg. Mitt og hele regjeringens mål er å hjelpe sektoren gjennom koronasituasjonen, og jeg vil gjerne få gjenta at det fortsatt ligger fast i det nye året.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.