13,5 millioner til utstyr

Terminalen Byscene i Ålesund og Kirkelig kulturverksted i Oslo får de største tildelingene fra Musikkutstyrsordningen i vår.

Kalender

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Opera og Gourmet på Ekebergrestauranten

28/02/2024 Kl. 18:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Henholdsvis 1680 000 og 1012 500 går til de to store arrangørene til lydutstyr og akustiske tiltak.
En rekke andre scener, arrangører, øvingsfelleskap og øvingsanlegg — til sammen 98 — har fått midler fra Musikkutstyrsordningen første tildeling, hvor det utdelte beløpet til sammen er på 13 516 275 kroner.
Blant andre aktører som har fått betydelige beløp fra utstyrsordningen er
– TrashPop i Kristiansand, som mottar et tilskudd på 479 000 kr til lyd- og lysutstyr, og 35 400 kr til akustiske tiltak i scenelokalet.
Barila Pub i Finnmark, som mottar 239 000 kr til lyd, lys og backline.
Kurant Visningsrom i Tromsø (scene for uetablerte samtidskunstnere, eksperimentelle artister og alternative band), som får 75 000 kr til lydutstyr.
Også øvingrsrom er prioritert gjennom ordningen. Særlig stor er tildelingen til Kunsthuset Wrap i Bergen, som mottar 500 000 kr til å bygge to nye øvingsrom.
Les hele tildelinge her.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.