Arkiv

Øyvind Norheim

Vern av den norske musikkarven

25. oktober 2007

FOREDRAG: – Hvor finnes musikkarven, hva gjøres og hvor ligger utfordringene? Spørsmålet ble stilt i et innlegg av Øyvind Norheim ved Norsk musikksamling under forrige ukes MIC-seminar. – Det kan ikke uten videre være en offentlig oppgave å sørge for at det finnes tilfredsstillende notemateriale til ethvert musikkverk som produseres eller som har vært produsert av norske komponister, mener Norheim.

Stillinger

Professor/ førsteamanuensis i trombone

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kontrabass og fiolinlærer

Children’s International School Fredrikstad AS

Pianostemmer / pianotekniker

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole