Arkiv

Trond Okkelmo

Tidligmusikk som kulturpolitisk utfordring

5. september 2017

Ny kulturmelding bør se på hvordan kulturhusene kan få midler til å sette opp konserter med klassiske ensembler, skriver Trond Okkelmo.

Staten binder ikke Oslo

16. august 2012

INNLEGG: Kulturbyrådens tankegang er til ulempe for de tre knutepunktfestivalen i Oslo, mener Trond Okkelmo.

– Ingen ny kulturmelding

28. november 2007

KOMMENTAR: – På tross av at utvalgets mandat er langt mer begrenset enn mange tror, må nok tidsfristen sies å være knapp, men problemstillingene er mer eller mindre gitt. Det synes å være uklarhet om hva Løken-utvalget i henhold til sitt mandat skal bruke det neste halve året på å vurdere. Og Ballades artikkel Medborgerlig forsøksvirksomhet bekrefter dette. Dette skriver Trond Okkelmo i denne kommetaren.

Trond Okkelmo: – Rolf Wallin kunne selges mye bedre!

15. september 2006

Verken Musikkinformasjonen MIC eller forlaget til Rolf Wallin gjør nok for å fremme den profilerte komponisten i utlandet, hevder Trond Okkelmo, direktør for Norsk teater- og orkesterforening, i dette leserinnlegget. Her etterlyser han en total oversikt over hvor og når Wallins verker har blitt fremført. – Den som vil vite i hvor stor utstrekning disse verkene har blitt spilt av norske og utenlandske orkestre tror formodentlig at slike opplysninger finnes på Musikkinformasjonssentrets hjemmeside, men da leter de forgjeves, skriver Okkelmo. Innlegget er tidligere publisert på scenekunst.no, og bringes her videre med artikkelforfatterens tillatelse.

Trond Okkelmo: Glenns musikalske nyttårssynsing

13. januar 2005

– Tenk over, Glenn Erik Haugland, hvor mange millioner mennesker som ser den fjensynsoverførte konserten verden over. Og spør du direktøren for Musikverein, Thomas Angyan, om hvilken effekt nyttårskonserten har, så vil han kunne fortelle deg at takket være den kommer utallige turister til Wien hvert år. Og da går de gjerne på konserter i den samme sal, men da er repertoaret totalt annerledes, skriver Trond Okkelmo i dette svaret til Glenn Erik hauglands utspill om nyttårskonsertene i Wien.

– Norge bør få et profesjonelt korensemble!

4. mars 2004

Det mener Trond Okkelmo, som er spesialrådgiver i Norsk Teater- og Orkesterforening. – Det er for lettvint å avfeie et slikt ensemble med at det vil være for ressurskrevende, skriver Okkelmo i dette innspillet. – Dersom målet er kvalitet i musikklivet, må Norge også ha et profesjonelt korensemble, som bør drives på en slik måte at det ved siden av egen virksomhet kan bidra både til orkestrenes og regionoperaenes virksomhet.

Kulturjournalistikk og kjendiseri

27. oktober 2003

Er det kun kjendiseri igjen i kulturjournalistikken, spør Trond Okkelmo fra Norsk teater- og orkesterforening i dette innlegget. Med utgangspunkt i Balladeartikkelen «Previn vekker oppsikt – OFO til Tyskland», påpeker han den manglende mediedekningen som blant annet OFO har blitt utsatt for. Okkelmo benytter samtidig anledningen til å påpeke den sterke stillingen Oslo Filharmonien faktisk har blant det kresne tyske konsertpublikummet.

– Om Blekens kvalifiserte synsing

22. april 2003

– Publikums oppslutning om den klassiske musikken er et viktig tema, så la meg derfor følge opp Halfdans Blekens synspunkter ytterligere, skriver Spesialrådgiver for Norsk teater- og orkesterforening, Trond Okkelmo, i denne fortsettelsen på debatten rundt den klassiske musikkens liv og laden i samtidsnorge. I dette motinnlegget takker Okkelmo Bleken for å ha brakt debatten frem, samtidig som han anklager Bleken for å svartmale en mer nyansert virkelighet.

– Blekt fra Bleken om publikum og klassisk musikk

8. april 2003

NRK-medarbeider Halfdan Bleken skrev nylig at den klassiske musikkens hegemoni var brutt – og det antagelig for alltid. Her får han tilsvar fra Trond Okkelmo i Norsk teater- og orkesterforening, som mener at det finnes nok av moteksempler på gode besøkstall og høy publikumsinteresse. – Den klassiske musikken lever i beste velgående, og publikum vil komme også i fremtiden, såfremt ikke Bleken lykkes med sitt forsøk på å kutte både i bevilgninger og stillinger innenfor klassisk musikk og -undervisning, skriver Okkelmo blant annet.

– Symfoniorkestrene er pådrivere for nyskaping

22. november 2002

» De statlige norske orkestrene har i stor grad spilt fallitt i sin rolle som pådriver for nyskaping. De statlige norske orkestrene gjør i svært liten grad innspillinger av ny norsk musikk på eget initiativ, de tar vanligvis heller ikke med seg nyere norsk musikk på sine utenlandsturneer. Dette er de utøvende musikkinstitusjonene i Norge som får absolutt størst andel av de statlige pengene, men det er altså ikke disse som bidrar til at den norske kunstmusikken blir kjent i Norge eller utlandet» Dette skrev komponist og nestleder i Norsk Komponistforening, Henrik Hellstenius, i høringsuttalelsen til utredningen Musikkliv og Musikkpolitikk. I dette innlegget til Ballade tar spesialrådgiver for NTO, Trond Okkelmo til kraftig motmæle.

Digitale festivaler og konserter