Arkiv

Trond Lossius

– Har Kulturdepartementet nødvendig kompetanse?

22. oktober 2009

INNLEGG: De mindre organisasjonene som er dedikert til nyskaping er nedprioritert i budsjettforslaget for 2010, kanskje mindre som følge av bevisst kulturpolitikk enn som konsekvens av haltende forvaltningspraksis, skriver Trond Lossius ved BEK.

BEK er fremdeles truet, men opplever stadig større støtte

21. november 2003

Bergen senter for elektronisk kunst har fått signaler fra Norsk kulturråd om at de ikke lenger vil motta tilskudd fra deres kant. En rekke tunge navn i norsk og internasjonalt kunst- og kulturliv har den siste tiden derfor engasjert seg i kampen for at BEK skal få leve videre. Blant underskriverne finner vi nå tidsskrift som The Wire, samt komponister som Julio Estrada og Pauline Oliveros. BEK appellerer i disse dager til Familie-, kultur- og administrasjonskomitéen på Stortinget om å gripe inn for å sikre at et viktig og vellykket tiltak kan videreføres.

Trond Lossius: – Skandale om BEK må legge ned

20. oktober 2003

BEK, Bergen senter for elektronisk kunst, er ikke foreslått inn på statsbudsjettet fra 2004. Dermed er det fare for at en av de viktigste og mest vellykkede kultursatsingene i Norge de siste årene må legge ned. Det vil være en kulturpolitisk skandale, mener BEKs daglige leder, Trond Lossius.

Stillinger

Direktør

Fond for utøvende kunstnere

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd