Arkiv

Trond Bjørknes

Kulturmeldingen og den problematiske populærmusikken

21/10/03

Rock og beslektede musikkformer ble tatt inn i den kulturpolitiske varmen i 1992. «Rockemillionene» ble gjenstand for mye debatt, ikke minst internt i rockemiljøene. De mest skeptiske så for seg et svulmende rockebyråkrati og rockens snarlige død. Slik har det ikke gått. Rocken lever i beste velgående, faktisk bedre enn på lenge. Det var derfor knyttet store forventninger til den nye kulturmeldingen. Bevilgningene har stort sett stått i ro siden midten av 90-tallet, og det har ikke blitt introdusert noen nye virkemidler eller perspektiver av betydning. Derfor ble skuffelsen stor da «Kulturpolitikk fram mot 2014» ble lagt frem i september. Den introduserer ingenting nytt. Alt er ved det gamle, skriver Trond Bjørknes i dette innlegget.

– Oppløftende ensembleutredning, mener NRF

11/10/02

– Ingen ting er så gøy som en positiv overraskelse. For et par uker siden fikk vi tilsendt rapporten «Musikkliv og musikkpolitikk – en utredning om musikkensemblene i Norge», og det var noe helt annet enn vi hadde forventet, skriver Tornd Bjørknes i Norsk Rockforbund.

Norsk Rockforbund støtter styret i Musikkrådet

06/06/01

Norsk Rockforbund har nå meldt seg på i ordkrigen mellom Norsk Musikkråd, Norges Musikkorps Forbund og Norges Korforbund. Her kan du lese arrangørutvikler Trond Bjørknes’ versjon av begivenhetene på Union Hotell, som er nokså annerledes enn det som er fremkommet i form av uttalelser fra Musikkorps- og Korforbundet.