Arkiv

Torkjell Hovland

Nordic Music Days: Civilized Music

18. november 2019

Kven trakkar musikkhistoriens sti? Kva har vi mista på vegen? To av verka på Nordic Music Days sin opningskonsert var eksplisitt politiske, eit anna vart ståande vakkert vanskeleg.

Nordic Music Days: Kva er sann musikk?

15. november 2019

Gjennom 35 arrangement på fire dagar utforskar rundt 60 komponistar sann musikk frå ulike vinklar i skandinavias musikalske episenter akkurat no – Bodø.

Fri orkestermusikaren

11. oktober 2019

Kva musikk får du om eit orkester improviserer med den klassiske musikkhistoria som referanseramme? Det Norske Blåseensemble og Geir Lysne har sett seg føre å gi den klassiske musikaren tilbake fridomen.

Ultima: Inn og ut av kontekst

10. oktober 2019

“Det er både ei aktiv og passiv oppleving”, fekk eg beskjed om før eg skulle fly til månen.

Ultima 2019: Musikk med ansikt

24. september 2019

Du Yuns «Where we lost our shadows» er eit døme på korleis musikk kan vise oss enkeltmennesket i flyktningkrisen. Med hennar nysgjerrige øyre finn ho lydar med ansikt.

Ultima 2019: Lyd av tid

16. september 2019

Med operaen «Time Time Time» prøvar Jennifer Walshe og Timothy Morton å få oss til å erfare tid. Slik kan vi kanskje kome nærare ei forståing av klimakrisen og vår plass i verda.

Inn i den klassiske musikken

27. mai 2019

Mønstringa Arena klassisk hadde 200 søkjarar på sine 20 showcaseplassar. Mykje klassisk musikk vil ut i verda – og på ulike måtar viste musikarane korleis ein skal få lyttaren med inn i musikken.

Ut med den klassiske musikken

16. mai 2019

Er den klassiske musikken død, slik som jazzen og rocken har vore fleire gongar? Eller luktar den berre rart, den også? Foreininga Klassisk meinar ein bør opprette regionale senter for å auke det klassiske konsertlivet.

Sin stil

2. april 2019

På duoen Mean Steel si første plate spelar dei nordnorske komponistar, men musikken er frå kvar som helst.

Vondt og lindrande

29. mars 2019

Musikken frå Maja Ratkje og Jo Strømgren si tolking av «Sult» spelar på dei mest sårbare nervane, der det gjer mest vondt.