Arkiv

Tori Skrede

Korps og kulturskole, én greie?

22. oktober 2018

Blir kulturskoleelever bedre musikere av å spille i korps, eller er det en musikalsk tvangstrøye de burde vært foruten?

Vellykket barneopera om ragnarok og redningen

13. september 2018

Musikkteatret Saums operasaga «Vølvens dom» har blitt en gripende musikkfortelling der eddadiktet Voluspå plasseres i nåtiden.

Givende møte eller massiv kamelsluking?

26. mars 2018

Blir det mulig for konsert- og skolesida å møtes et sted på midten, eller blir resultatet storstilt kamelsluking for minst den ene parten når skolekonsertene skal formes på nytt?

Nye konsertdialoger med DiSko

6. april 2017

– Hittil har kunstsida hatt definisjonsmakten i skolekonsertpraksisen. I mer likeverdige relasjoner vil antakelig kvalitetsdefinisjonene bli endret, sier Kari Holdhus, prosjektleder i DiSko som har framtidas skolekonserter under lupen.

Kvar sluttar kunsten og kvar byrjar resten av verda?

9. mars 2017

Kva skal ein ta tak i når ein skal forske på kunst og kultur i barn og unge sine liv? Kva skal ein sjå etter, og kven skal sjå?

Kul musikk med masse oppleving

10. mai 2016

Bach og Grieg klarer seg framleis godt i møte med skuleborn i ein gymsal. Likevel kan ymse drahjelp gjera at musikken kan nå enno betre inn, meiner Tori Skrede.

– Grip sjansen dere har fått med Ludvigsen-rapporten!

11. februar 2016

De nordiske landene bør se til og lære av hverandre for å styrke kunstens rolle i skolen, sier professor Anne Bamford.

– Vi må tenkje musikkfaget på nytt

28. august 2015

– Eg likar ikkje å polarisere musikkfaget i seg sjølv og utover seg sjølv. Vi i fagmiljøa må tenkje begge delar; vi må argumentere for at faget har ein plass i skulen, men samtidig jobbe for at det skal bli så godt som mogeleg, seier Jon Helge Sætre.

Eit steg i rett retning

20. august 2015

I utgreiinga ”Fremtidens skole – fornyelse av fag og kompetanser” er det mykje som harmonerer betre med eigenskapane til dei estetiske faga enn vi har sett i Kunnskapsløftet. Men ein byggjer ikkje dei estetiske faga direkte, meiner Tori Skrede.

Snøkvit mellom stolane

2. juni 2015

Er det rett å redde barneoperaen ”Snøkvit” gjennom eit sterkt visuelt uttrykk?

Stillinger

Førsteamanuensis i musikkvitenskap

NTNU – Institutt for musikk

Kulturhusleiar

Sogndal kulturhus

Salgs- og publikumsansvarlig

Arktisk Filharmoni

Fagansvarlig

Norsk jazzforum