Arkiv

Tore Engelsen Espedal

Det som ikke kan måles

27. juni 2013

ANMELDELSE: Antologien «Om nytte og unytte» er et vakkert lite forsvarsskrift for det unyttige i nyttetenkningens tid. Men hva skal vi med den, spør Tore Engelsen Espedal.

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur