Arkiv

Torbjørn Dyrud

Kordebatten: Om å være profesjonell i korsammenheng

17. desember 2004

Tone Bianca Dahl lurte i Ballade 10.12 på hvordan Torbjørn Dyrud kunne påstå at det bare i Stockholm finnes minst 7 kor som er «på det Norske Solistkors nivå eller over». Er korene målt med måleinstrument, spurte Dahl. I dette tilsvaret kommer Dyrud med flere konkrete eksempler på den svenske korkulturens høyere profesjonalitet. – Oslo har mange gode kor, men vi har ingen institusjon som er i nærheten av hva Radiokören er, skriver han. Det handler om prøver på dagtid, faste konserter, samarbeid med de store orkesterdirigentene og profesjonelle sangere som leser partitur. – Det er stor forskjell på leseferdighetene i Oslo og Stockholm, sier Dyrud.

Thoresens respons, Dyruds forvandling

1. desember 2004

Torbjørn Dyrud kommer her med et tilsvar til Lasse Thoresens kritikk av hans tre artikler om den modernistiske kormusikken. Dyrud beklager her at han opprinnelig kalte Thoresen for «en mikrotonal nisse» og viser til at artikkelen opprinnelig var ment som en «publisert undring og subjektiv folkeopplysning», og ikke et debattinnlegg. I tillegg roser Dyrud Thoresen for hans saklige og grundige motinnlegg og hevder at de egentlig ikke er så veldig uenige. – Et av mine hovedmomenter var og er at det er et problem at vi ikke har noe profesjonelt kor i Norge, skriver Dyrud.

Torbjørn Dyrud om kormusikken: «Look to Sweden»

23. november 2004

I denne siste delen av Torbjørn Dyruds gjennomgang av den modernistiske vokalmusikken, ser han nærmere på et tredje korverk-eksempel: Sandro Gorlis krevende «Requiem». Dyrud tar også for seg situasjonen i Sverige, der han selv tok et diplomstudium i kordirigering ved Kungliga Musikhögskolan. – Det finnes helt andre premisser i Sverige, men det er grunn til å håpe at Norge nå kommer til å oppleve det som Sverige har vært med på de siste femti årene, slik at komponister og dirigenterkan stimuleres til å legge ut på leting etter nye lyder og uhørte resultater.

Torbjørn Dyrud om progressiv vs. konservativ tradisjonalisme

22. november 2004

Torbjørn Dyrud fortsetter her sin artikkelserie om situasjonen for dagens kor – og for de som skriver for dette instrumentet. Han tar her særlig utgangspunkt i verket «Granum Sinapis» av franske Pascal Duspin, som bl.a. var elev av Ianiss Xenakis, og setter det opp mot Lasse Thoresens «From the sweet scented streams of Eternity», som han så nærmere på i første artikkel. – Det kan ellers være konstruktivt å sette opp en polarisering: «progressiv versus konservativ tradisjonalisme», mener han.

Stillinger

Kommunikasjons-rådgiver

Asker kulturskole

Produsent

Festspillene i Nord-Norge

Daglig leder

Innlandet musikkråd

Økonomikonsulent

Norges Korforbund

Konsertmester II / Second Concertmaster II

Kringkastingsorkestret (Kork)

Avdelingsleder II

Drammen kulturskole