Arkiv

Thor Flognfeldt_jr.

Folkemusikk – kun for store høytider og arrangementer?

14. februar 2002

Ballade trykker her en stor artikkel av Thor Flognfeldt jr., førsteamanuensis i reiselivsplanlegging og områdeanalyse. Artikkelen er basert på et muntlig innlegg han fremførte under seminaret på Norrsken i begynnelsen av februar. – Det er et problem om norsk folke- eller tradisjonsmusikk blir brukt i markedsføring av Norge som reisemål – og ikke er tilgjengelig for de reisende når disse kommer hit, sier Flognfeldt blant annet. Han stiller også spørsmålet om det ikke er på tide å folkeliggjøre tradisjonsmusikken igjen.

Stillinger

Professor/ førsteamanuensis i trombone

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kontrabass og fiolinlærer

Children’s International School Fredrikstad AS

Pianostemmer / pianotekniker

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole