Arkiv

Thomas Gramstad

Hva med demokratiet?

15. april 2013

INNLEGG: Gammeldags kontrollopphavsrett kan ikke håndheves uten å avskaffe sivile rettigheter og krenke menneskerettigheter, skriver Thomas Gramstad i elektronisk forpost Norge.

EFN: 14 punkter for en digital kultur- og kunnskapspolitikk

22. september 2008

INNLEGG: EFN legger her frem forslag til en digital kulturpolitikk som blant annet omfatter foreldreløse verk, utvikling av metadatadrevne søketjenester, lisensavgift for ikke-kommersiell fildeling, Creative Commons og allmennkringkasting. – Vi mener at politiske grep som innebærer øremerking av midler til bestemte oppgaver og aktører som skal løse dem, og i noen tilfeller endringer i eksisterende lover og reguleringer, vil kunne løse disse utfordringene, skriver EFNs Thomas Gramstad i denne artikkelen.

Låtlån er død, leve Music 2.0

26. februar 2008

DEBATTINNLEGG: – For leserne på Ballade begynte denne runden med Låtlån-debatt med påstander om at de forskjellige instansene som skulle støtte Låtlån ombestemte seg og at grunnen til at de ombestemte seg ikke har noe som helst med DRM å gjøre, skriver Thomas Gramstad (Elektronisk Forpost Norge) i dette debattinnlegget. Han begrunner her hvorfor han mener at dette er umulig og helt uavhengig av den konkrete historikken til Låtlån.

Låtlån: Kanossagang for DRM?

18. februar 2008

DEBATTINNLEGG: Thomas Gramstad i EFN har forståelse for at Ann Kunish opplever tre års kanossagang i byråkratiets irrganger som frustrerende. Men det var «riv, ruskende galt» av norske musikkbibliotekarer å godta et DRM-regime for musikk den gangen i 2004, hevder Gramstad. – Å godta et DRM-regime for å oppnå kortsiktig «formidling» er som å pisse i buksa for å holde seg varm. Utendørs. Om vinteren. Slik må det nesten gå når man «fronter det som antagelig er Norgeshistoriens hittil strengeste offentlige DRM-regime», skriver Gramstad i dette innlegget.

EFN: – Gla’nyhet for norsk musikkliv!

28. september 2007

INNLEGG: Elektronisk Forpost Norge uttrykker glede over Phonofiles beslutning om å slutte å bruke DRM (kopi- og avspillingssperrer) på sine musikkfiler: – Med denne beslutningen viser Phonofile ikke bare respekt for brukerne, men også for musikerne som ønsker å bli hørt best mulig av flest mulig, på alle typer dataplattformer og avspillingsutstyr.

Creative Commons: Infrastruktur for allmenningene i nettverksøkonomien

6. august 2007

DEBATTINNLEGG: – Avskaffelse av knapphet er et sosialt fremskritt og derfor et gode, og noe som er verdt å arbeide for. Creative Commons gir oss verktøy vi kan bruke til å skape og til å dele vårt skapende arbeid med andre. Fraværet av knapphet i informasjons- eller nettverksøkonomien vil føre til at det blir skapt mer, og ikke mindre. Mye mer. Det skriver Thomas Gramstad (leder i Elektronisk Forpost Norge) i dette innlegget om Creative Commons.

– TONOs larmende fremtidsfrykt

4. juni 2007

DEBATTINNLEGG: TONO prøver å tukte Venstres forslag om opphavsrettsreformer, mener leder i Elektronisk Forpost Norge, Thomas Gramstad. Han mener TONO tar i bruk et overforbruk av hersketeknikker i debatten om opphavsrett, og at de tyr til bevisste og systematiske feilfremstillinger. Gramstad tilbakeviser her disse fremstillingene og setter også søkelys på TONOs egeninteresser i saken: – Juristene og økonomene i TONOs administrasjon føler kanskje at de har mer felles med sine kolleger på de store plateselskapenes kontorer enn de har med musikere og menige TONO-medlemmer?

Gramarts teknologiske kunnskapsløshet

15. mars 2007

– GramArt sauser sammen metadata (som alle er for) med DRM (som alle er mot) og med vannmerking (som mange ikke vet hva er, men som vil bli like upopulært som DRM), hevder Thomas Gramstad, leder for Elektronisk Forpost Norge. – Det skadelige med den sammensausingen er at den gjør det vanskelig å se at vi kan ha lydfiler og musikkprodukter med metadata, men uten både vannmerking og DRM – og at denne løsningen er en sikker vinner for alle parter.

Fildeling øker salget, mangfoldet og musikernes makt

1. mars 2007

– I debatten om «PiracyKillsMusic»-kampanjen har det blitt påpekt en rekke faktafeil og uklarheter i kampanjens påstander, men ingen har hittil tatt opp det mye mer grunnleggende og viktige temaet om kampanjens mange sviktende forutsetninger. Først og fremst blant disse står den påviselig feilaktige påstanden om at fildeling er skadelig for salg og produksjon av musikk, og dermed utgjør en trussel mot musikernes evne til å leve av musikk og mangfoldet i musikklivet. Dette skriver Thomas Gramstad, leder i Elektronisk Forpost Norge.

EFN: – Mye Ballade om DRM-barnebok

14. september 2006

EFNs leder Thomas Gramstad kommer her med et tilsvar på Ballades anmeldelse av organisasjonens barnebok, «Grisen og kassen». Gramstad mener at anmelder Knut Steen begår skivebom fordi boken først og fremst handler om DRM som maktmisbruk og avskaffelse av knapphet som et stort sosialt fremskritt: – DRM er drømmen om teknologisk allmakt over dem som skaper og bruker åndsverk. Selv de snilleste engler i verden vil bli tyranner hvis de drømmer en slik drøm, skriver Gramstad.

Stillinger

Førsteamanuensis i musikkteori

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i obo og engelsk horn

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Festivalprodusent

Oslo Jazzfestival

Produsent

Midtnorsk jazzsenter, Trondheim

Virksomhetsleder kultur

Eidsvoll kommune

Hovedinstrument-lærer på klarinett

Barratt Due musikkinstitutt

Hovedinstrument-lærer på horn

Barratt Due musikkinstitutt