Arkiv

Thomas Caplin

Norges Korforbund – i front for ett samlet kor-Norge!

10. september 2009

INNLEGG: Det finnes ingen grunn til å være bekymret for hvilken retning NK i dag tar – det handler om å gi service til alle medlemmene som utgjører grunnfjellet, skriver musikkfaglig rådgiver i Norges Korforbund, Thomas Caplin.

Hvorfor nei til statlig kor?

2. januar 2007

– Debatten om et norsk profesjonelt kor ruller videre – det er bra! Alle innspill må ses på som positive selv om de noen ganger etter mitt syn kan risikere å avspore den samme debatten, skriver dirigent Thomas Caplin i dette innlegget. Han argumenterer her mot Grete Pedersen i Det Norske Solitskor som mener at myndighetene må satse på det bestående Solistkoret. – Det ville etter min mening være kontroversielt – og faktisk også litt feigt – å satse på et eksisterende kor, uansett hvor godt et slikt kor drives, mener Caplin.

Proffkor i Norge – hvorfor det?

7. mars 2006

Thomas Caplin mener tiden er forbi der korsamfunnet i Norge kan tillate seg en type luksustenkning der et profesjonelt ensemble kan drive virksomhet for de spesielt innvidde. – Et profesjonelt kor i Norge må også ha pedagogiske funksjoner, dersom dette koret skal få langvarig bærekraft og utgjøre et forbilde og en ledestjerne i utviklingen av kor som nasjonalt musikalsk og sosialt oppdragende instrument, sier Caplin i dette innlegget.

Stillinger

Professor/ førsteamanuensis i trombone

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kontrabass og fiolinlærer

Children’s International School Fredrikstad AS

Pianostemmer / pianotekniker

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole