Arkiv

Terje Haakonsen

Norgesnettet om «Populærmusikken…»

25. oktober 2002

– Sammen med rapporten «Musikkliv og musikkpolitikk » tegner Jostein Gripruds utredning «Populærmusikken i kulturpolitikken» et bilde av skjevheter i tradisjonell kulturpolitisk tenkning som det er på høy tid å rette opp, mener Terje Haakonsen i Norgesnettet. Han savner imidlertid forslag om konkrete tiltak, og er også noe overrasket over at sentrale forvaltningsledd og forholdet mellom kultur og næring er lite berørt.

Norgesnettet om Rockefeller

4. september 2002

Daglig leder i NorgesNettet, Terje Haakonsen, ønsker å oppklare litt rundt påstandene om at Rockefeller tar overpris for bruk av en NorgesNett-PA.

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur