Arkiv

Teddy Hultberg

Teddy Hultberg: Om svensk lydkunst, del III

8. april 2005

Ballade bringer her siste del av Teddy Hultbergs gjennomgang av tekst- og lyd-krysninger i moderne, svensk musikkliv. Mange av de sentrale aktørene var poeter som ble komponister, og omvendt. Han tar her særlig for seg lydanarkisten Åke Hodell, som sto bak klassiske lydeksperimenter som «General Bussig», «Spirit of Ecstacy» og «US Pacific Ocean». Hultberg avslutter sin store gjennomgang av svensk lydkunst med ordene: «Om vi skärper vår hörsel, kan vi kanske höra ljudpoeterna ropa där utanför: «Bring back the Future.»

Fra komponistforeningens seminar: Om svensk lydkunst, del II

1. april 2005

Ballade bringer her annen del av Teddy Hultbergs innlegg fra Komponistforeningens seminar i Åsgårdstrand. Her tar han for seg 50- og 60-tallet. Han gir en grundig presentasjon av lydpoeten og lydkunstneren Öyvind Fahlström og hvor mye denne har betydd for det svenske lydkunstmiljøet. «I Sverige fanns på 50-talet en poet och blivande konstnär som var bättre informerad om de aktuella skeendena inom poesi, musik och konst, än många andra. Hans namn var Öyvind Fahlström (1928-1976). Text-ljudkompositionens framväxt i Sverige, börjar med Fahlström och även om hans ljudproduktion var liten och mycket egen, fick den stor betydelse,» skriver Hultberg.

Stillinger

Professor/ førsteamanuensis i trombone

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kontrabass og fiolinlærer

Children’s International School Fredrikstad AS

Pianostemmer / pianotekniker

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole