Arkiv

Synnøve S. Bjørset

– Problemet er, vet du, at vi ble sjarmert av en iransk teppeselger!

21. mai 2010

Folkemusikkentusiast, dansar, spelemann og sosialantropolog Jan-Petter Blom (82) viser meg rundt i huset på Paradis utanfor Bergen. Eg er invitert på kaffi og noko attåt. Og på golvet ligg eit teppe Jan-Petter meiner er alt for stort, og dessutan kanskje ikkje passar heilt inn.

Synnøve S. Bjørset: Tvisynt arkivbrukarutøvar

23. april 2008

FRA INNSIDEN: NRK arbeider med å digitalisere arkivet sitt, og planlegg i løpet av 2009 å gjere delar av arkivet tilgjengeleg på Internett. Heilt konkret handlar det om å legge tusenvis av timar med historiske folkemusikkopptak ut på nettet som lydfiler til fri bruk. Dette reiser problemstillingar som også er aktuelle for samtidas utøvarar. Det er Synnøve S. Bjørset som skriver dette i ukens utgave av spalten Fra Innsiden.

Om Statens Kunstnarstipend og profesjonelle utøvarar

15. august 2007

DEBATTINNLEGG: – Redaktør i Spelemannsbladet, Knut Aastad Bråten, skreiv i førre nummer ein leiar der han tek opp ei svært viktig problemstilling: Skal Statens Kunstnarstipend vere for «alle», eller skal det tildelast dei profesjonelle kunstnarane? Om underskrivne langt ifrå er einig i konklusjonen, vil eg likevel rose redaktøren for å ha sett søkjelyset på denne saka, skriv folkemusikar Synnøve S. Bjørset i dette innlegget.

Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Kirkemusiker

Aurskog-Høland kirkelige fellesråd

Salgs- og markedsansvarlig

Festspillene i Bergen

Daglig leder

Balansekunst