Arkiv

Svein Bjørge

Klubbmarkedets sorti

13/10/14

Klubbmarkedet i Norge skjelver på tynne ben, og ser en ruglete vei foran seg, skriver arrangør Svein Bjørge.

Utdatert og uthult

08/05/12

INNLEGG: Tør Kulturdepartementet stille spørsmål ved Knutepunktordningen, spør Svein Bjørge.

Festival-Norge: Likt for alle?

16/05/06

Hvorfor har festivalene i nord-Trøndelag blitt nullet av kulturrådet ved årets tildelinger, spør arrangør av Steinjkjer-festivalen, Svein Bjørge. – Det bør være lov å tro at slike tildelinger over tid til en viss grad jevner seg ut, men skal Norsk Kulturråd oppfylle sin egen strategi, så bør de også se på den geografiske fordelingen av midlene, skriver Bjørge i dette innlegget.

Kommunen finansierer 40% av popsenter på Grünerløkka

30/09/05

Oslo kommune lover å finansiere 40% av driften – hvis det nasjonale museet og opplevelsessenteret for pop og rock legges til oslo. Dette kom frem i byrådets forslag til budsjett for 2006, som ble offentliggjort nylig. Kommunen vil også arbeide for å få staten til å ta seg av de resterende 60 prosentene, skriver initiativtaker til Oslo-alternativet, Svein Bjørge, i dette innlegget til Ballade: – Med Oslo kommunes lovnader om å bidra med 40% av driftskostnadene til senteret, så bør denne lokaliseringssaken nå ha funnet sin endelige løsning, mener Bjørge.

Schous-kvartalet – et unikt møtested

29/09/05

Nasjonalt museum og opplevelsessenter for populærmusikk, 24-timers øvingslokaler, riksscene for folkemusikk og folkedans, Jahn Teigens Platestudio, Musikk- og Kulturskolen og Bårdar Dansesenter. Dette er bare noen av de aktuelle innflytterne til Schaus-kvartalet i Oslo. – I Schous-kvartalet har Norge nå en helt unik mulighet til å utvikle et møtested og en plattform mellom en mengde ulike musikkgenre og kulturuttrykk, og mellom ungdom med forskjellige etnisk bakgrunn. Ved eventuelt å ta det nasjonale senteret for norsk populærmusikk ut av denne næringsklyngen vil man ta mye av motoren ut av hele kvartalet. Det vil i så fall være et strategisk feilgrep av nasjonale dimensjoner, skriver prosjektleder Svein Bjørge i dette åpne brevet til Oslo kommune.

Svein Bjørge: – Oslo er vinneren!

28/06/05

I forrige uke gikk høringsfristen for opprettelsen av et pop- og rock-arkiv, samt et nasjonalt opplevelsessenter for norsk populærmusikk, ut. Rundt tredve interessenter og organisasjoner i musikklivet, deriblant Musikkinformasjonssenteret, FONO, IFPI og Rikskonsertene, har nå sagt sin mening om saken. Selv om konklusjonene går i forskjellige retninger, velger Oslo-pådriver Svein Bjørge å se høringene som en seier for Schous-alternativet. – Det vil være mildt sagt oppsiktsvekkende om nå et politisk vedtak skal gå på tvers av det miljøet selv ønsker, skriver han i dette åpne brevet.

Grünerløkka rockmuseum – hvem er med, og hvem tar regningen?

01/03/05

Hvordan skal et nasjonalt pop- og rockmuseum finansieres, og har en lokalisering til Grünerløkka artistenes støtte? Og hvem skal man samarbeide med? I denne siste delen av det foreløpige prospektet til et populærmusikalsk opplevelsessenter i Oslo, legger initiativtaker Svein Bjørge frem en rekke muligheter. I sin konklusjon skriver han blant annet: – BI-bygget på Grünerløkka vil bli en rimelig løsning og museet i Oslo vil få et større publikumsbesøk enn noen andre steder i Norge. Det vil finne sin naturlige plass i den urbane kulturaksen som nå etableres langs Akerselva og på Grünerløkka. Museet skal ikke plasseres der av distrikspolitiske hensyn, men av faglige og økonomiske, mener Bjørge.

Svein Bjørge: – Derfor bør rockmuseet ligge i Oslo

28/02/05

Hvor bør et nasjonalt opplevelsessenter for pop og rock ligge, og hvilken målgruppe skal bruke det? Sterke stemmer har talt varmt for både Namsos, Trondheim, Halden og Kristiansand – men Svein Bjørge mener bestemt at en slik institusjon bør lokaliseres i Oslo, nærmere bestemt på Grünerløkka. – Et norsk pop- og rockmuseum må av åpenbare grunner lokaliseres i landets hovedstad. Her finnes miljøene, bransjen og publikum. Om noe museum virkelig kan forsvare sin plassering i hovedstaden, så må det derfor være et museum for pop- og rockkulturen. Både sett i et historisk perspektiv, og fordi kulturen alltid vil ha sitt sentrum i storbyer. En desentraliseringstanke vil i dette tilfellet være i konflikt med strukturer som er naturlig iboende i selve kulturen, skriver Bjørge i sitt foreløpige prospekt til et rockmuseum på Grünerløkka.

Rockmuseum på Grünerløkka – en digital opplevelsespakke

25/02/05

Temautstillinger, konsertsal, platebar, miksestudio og kino. Dette er noen av elementene som skal inn i et nasjonalt pop- og rockmuseum på Grünerløkka i Oslo. I alle fall om prosjektleder Svein Bjørge får viljen sin: – Et slikt opplevelsessenter må ha et omfattende og dynamisk innhold. De som velger å stikke innom flere ganger i året skal få oppleve noe nytt hver gang. Museet skal være bare en liten del av senteret, temaparken blir kanskje hoveddelen. Denne vil sørge for senteret alltid er aktuelt, også for regelmessige gjester. Digitalisering og oppdatert teknologi er en viktig del av denne planen, målet er å kunne skreddersy innholdet fortløpende, i forhold til hviklet publikum som besøker til en hver tid, sier Bjørge.

Svein Bjørge: – Tiden er moden for et norsk pop- og rockmuseum

24/02/05

Som første norske medie har Ballade fått lov til å publisere de foreløpige planene for et nasjonalt norsk pop- og rockmuseum på Grünerløkka i Oslo. Initiativtaker Svein Bjørge har igjennom lang tid samarbeidet tett med både politikere, kulturinstitusjoner og arkitekter, i håp om å realisere et museum og opplevelsessenter i hovedstaden. – Planene har kommet et stykke på vei, men det ferdige prospektet vil være klart først i midten av mai, sier Bjørge. I skrivende stund venter han på økonomiske beregninger for ferdigstillelse og arkitekttegninger som i disse dager ferdigstilles av KLP Eiendom. I denne første av fire deler argumenterer Bjørge for viktigheten av et nasjonalt pop- og rockmuseum.