Arkiv

Stein Andreassen

Norsk Rockforbund: – Kulturrådet bør skjemmes!

9. januar 2004

– Tilliten fra Norsk kulturråd til Quart synes litt over halvert. Og tilliten fra rockefestivalene til Norsk kulturråd er på ny blåst bort, mener avtroppende leder i Norsk Rockforbund, Stein Andreassen. NRF beklager at de økte midlene i årets pott ikke brukes til å rette opp det de anser som skjevfordelinger mellom genrene, og mener også at Kulturrådets festivalutvalg har blandet sammen vurdering av kunstnerisk kvalitet med vurdering av de økonomiske sidene. – I den positive prosessen som Quart Festivalen nå jobber hardt med å lande, er årets tildeling fra Kulturrådet en negativ stressfaktor som Toffen & co. ikke hadde fortjent, hevder Andreassen.

Kulturkomiteen: Nye kriterier for festivalstøtte

11. desember 2003

Kulturkomiteen la fram de endelige resultatene av forhandlingene i komiteen tirsdag denne uken. Der påpeker hele Kulturkomiteen i en felles merknad at det også er behov for objektive kriterier når støtte til festivaler skal vurderes. – Etter NRFs syn vil disse danne basis for en mer rettferdig fordeling enn hva vi har i dag, sier Stein Andreassen, som er avtroppende daglig leder i Norsk Rock Forbund. – Nå skal blues- og rock-festivalene slippe å bli straffet for å gjøre godt arbeid.

– Oslo trenger mer enn øvingslokaler!

21. november 2003

– Det er prisverdig at SV flagger behovet for øvingslokaler i Oslo, skriver Stein Andreassen i Norsk Rockforbund. – Dette er sannsynligvis den største flaskehalsen for de rytmiske miljøene akkurat nå, men det er ikke nok. Politikerne må straks komme på banen med krav om en samlet plan for rocken i Oslo. Hva vil man egentlig oppnå for arrangører, utøvere, publikum, agenter, managere og plateselskaper, og hvilke enorme muligheter ligger det her? spør NRF-lederen i dette innlegget.

Null watt på So What

7. oktober 2003

– Høyst overraskende for de aller fleste; mandag meddelte de ansvarlige på So What at de stenger etter ni års drift. Et viktig kapittel i norsk rockhistorie er plutselig avsluttet, skriver Norsk Rockforbunds leder Stein Andreassen i denne artikkelen, der han også etterlyser sterkere og tydeligere grep for å styrke rockens vilkår i hovedstaden.

Norsk Rockforund: – Behov for en oppfølgende utredning

1. september 2003

– NRF er godt fornøyd med at Kulturmeldingen nå er lagt fram, og at vi kan se fremover. Vi har foreløpig registrert en bredt anlagt melding som beskriver situasjonen ganske bra, men som mangler de klare visjonene. Spesielt innenfor rockfeltet gis det ikke tydelig retning, selv om de lover økninger innenfor populærmusikken, skriver Stein Andreassen i NRF i denne kommentaren til Stortingsmelding nr. 48.

– Skuffende forsinkelse av kulturmeldingen

6. januar 2003

Den kommende kulturmeldingen blir som kjent forsinket. En forsinkelse som sannsynligvis gjør at den ikke kommer til å bli behandlet i Stortinget før 2004, og da ikke med budsjettvirkning før fra 2005. – For fremdeles politikk- og satsningsløse kulturområder som både rock og arrangørvirksomhet, er dette en aldri så liten tragedie, skriver Stein Andreasen i Norsk Rockforbund, som også har en oppfordring til kulturminister Valgerd Svartstad Haugland.

– Kulturkommitéen holder ikke trykket!

11. desember 2002

– Ved at regjeringskameratene sammen med FrP IKKE støttet forslaget om å vurdere kriteriene for festivalstøtteordningen, kan Norsk kulturråd, med backing fra Kulturdepartementet, forsette sin etter vår oppfatning, skjeve fordeling basert på utdaterte kriterier som gir lite kultur for hver krone. Beklagelig, mener daglig leder i Norsk Rockforbund, Stein Andreassen.

Årets beste festival var…

5. november 2002

Trondheim i helgen avholdt Norske Rockfestivaler det årlige festivalseminaret. 35 festivaler deltok, hvorav 25 av våre rocke- og bluesfestivaler, og ca. 10 jazz- og andre festivaler. Årets festival ble også kåret, sammen med årets festivalplakat. Det ble også et par utsskiftinger i fagrådet Norske rockfestivaler; Toffen Gunnufsen slutter etter to år som leder.

Norsk Rockforbund om «Populærmusikken i kulturpolitikken»

1. november 2002

Norsk Rockforbund har skrevet grundige kommentarer til begge de to utredningene som Norsk kulturråd sto bak i høst. Her er organisasjonens vurdering av «Populærmusikken i kulturpolitikken», der Stein Andreasen og Kjartan Berge punkt for punkt går gjennom en rapport de mener har både sterke og svakere sider. – Utredningen er både kulturpolitisk og næringsmessig «naiv», og mangler et viktig fokus på regionalt og lokalt nivå, der hvor aktiviteten faktisk foregår og den reelle talentutviklingen skjer, konkluderer NRF-ledelsen.

– Nødvendig pop- og rockutredning

19. september 2002

Norsk Rockforbund var svært raskt ute med sin kommentar til rock- og poputredningen som Norsk kulturråd la frem i går. «Dette kan bli et viktig bidrag til at pop og rock skal kunne få oppgradert sin kulturelle status», skriver NRF-leder Stein Andreassen blant annet, samtidig som han anbefaler alle interesserte å skaffe seg rapporten.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS