Arkiv

Solveig Grødem Sandelson

Forteljingar om det ugripelege – ny Ballade-føljetong

14. november 2001

Det romantiske kunstnaridealet har fått så sterkt rotfeste at det slår igjennom enno i vår tid. Ballade presenterar i dag fyrste del av Grødem Sandelsons nyskrevne hovudoppgåve om kunstsyn og maktspel i diskursar om norsk samtidsmusikk og kulturpolitikk. Her finn vi ei rekkje interessante innfallsportar til det moderne, norske musikklivet, med mange eksemplar henta frå m.a. Ballade si tid som trykksak.

Stillinger

Festivaldirektør

Nordland Musikkfestuke

Dirigent – hovedkorps

Hosle og Bekkestua skolekorps i Bærum

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS