Arkiv

Rolf Wallin

Rolf Wallin: – Uten grunnforskningen står vi stille

13. mai 2005

Musikken til komponist Rolf Wallin ble trukket frem som verdt å høre på av Flemming Bye-Jacobsen. Her svarer Wallin på Bye-Jacobsens påstander om at komponistene Øyvind Torvund og Maja Ratkje ikke kommuniserer med lytterne. Han minner om at Ratkje reiser i skytteltrafikk mellom rock- og elektronikafestivaler i hele verden. – Hvis kriteriet er å «Virkelig nå ut til Folk», ville jeg falle ynkelig igjennom, skriver Wallin, og hører ekko både av FrPs og Stalins kultursyn. Han bekjenner også at han var medskyldig i å «sløse bort kulturpenger» på Torvunds prosjekt i Kulturrådet. – Ikke fordi jeg visste at prosjektet ville nå fram til publikum, men fordi akkurat slik har ingen tenkt musikk før. Uten slik grunnforskning blir vi stående stille, skriver Wallin blant annet.

En operaskeptikers opera

23. november 2000

I anledning oppsettingen av «Manifest» skrev Rolf Wallin ned en del tanker omkring operaen som kunstform. Her tar han opp temaer som har opptatt ham under arbeidet, der han etter hvert kom frem til at nettopp operaens grad av uvirkelighet er dens store fortrinn. Han siterer videre den franske dadaisten Francis Picabia: «Våre hoder er runde for at tankene våre skal kunne skifte retning!»

Den forbryterløse forbrytelsen

20. august 2000

Nordisk Råds Musikkprisvinner Rolf Wallin holdt en glitrende tale under overrekkelsen av prisen 26. februar i fjor. Vi bringer her den over ett år gamle talen videre, og tror dessverre ikke at den er særlig utdatert. Samtidig vil vi med dette oppfordre også andre aktører i norsk musikkliv til å hente frem nye og eldre taler og foredrag – og dele dem med våre lesere.

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur