Arkiv

Rebecka Sofia Ahvenniemi

Rebecka Ahvenniemi: Et musikkfilosofisk essay om fremmedgjøring – del 2

05/07/21

Dette er andre og siste del av Rebecka Ahvenniemis essay i krysningspunktet mellom musikk, filosofi og kritiske betraktninger av samfunnet. I denne delen leser du blant annet hvordan Ahvenniemi portretterer to klingende varianter av fremmedgjøring som modus, og hvordan kunstmusikken kan være en motgift mot fremmedgjøring.

Rebecka Ahvenniemi: Et musikkfilosofisk essay om fremmedgjøring – del 1

02/07/21

Rebecka Ahvenniemi står for en av Ballades langlesingssaker denne sommeren. Essayet er i krysningspunktet mellom musikk, filosofi og kritiske betraktninger av samfunnet. Teksten tar blant annet for seg ‘fremmedgjøring’ som en musikalsk modus og konsekvenser av ‘åndens privatisering’.

Finnes det et «male gaze» i musikken?

21/11/17

Hvilke muligheter har en kvinnelig komponist i møte med eksisterende normer i kunstmusikkfeltet, spør Rebecka Ahvenniemi.

Bergensskolen: Den stille og drøftende musikken

22/04/16

Er den nye musikken som komponeres i Bergen annerledes enn den er i Oslo og andre steder i Norden? Hva er i så fall forskjellen, spør Rebecka Sofia Ahvenniemi.