Arkiv

Randi Wenche Haugen

"Kyrkjemusikk med meir"

4. mai 2012

INNLEGG: Olavsfestdagenes leder Randi Wenche Haugen svarer her på kritikken fra Norsk Rockforbund og lokale festivaler.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS