Arkiv

Nils Henrik Asheim

Orgelbygg, suksess og krise

19. desember 2013

INNLEGG: I Norge tolkes regelene om anbud strengere enn i mange andre land. Det gjør at vårt største orgelbyggeri, Ryde & Berg står uten oppdrag, skriver Nils Henrik Asheim.

Nils Henrik Asheim: TONO og de sårbare repertoarfeltene

7. mai 2008

FRA INNSIDEN: Nils Henrik Asheim tar opp tråden fra Helge Sten om reformer og demokrati i TONO. Han mener det sårbare repertoaret, som faller utenfor medias standardiserte formatering, må ha gode avregnings- og subsidieordninger i TONO. Motoren for dette må først og fremst være gruppeforeningene, som må sørge for å representere det aktuelle musikkbildet, mener Asheim.

Nils Henrik Asheim: Nyskaping i Operaen – hvor går vi?

10. april 2008

FRA INNSIDEN: Den Norske Opera bør definere framtidig opera som ”musikkbasert scenekunst”, og ikke låse det til bestemte kategorier sangere og musikere. Det bør settes av betydelige ressurser til å få fram nye verk og til å produsere dem med den type ensemble som verket krever. Resultatet må gjerne bli noe helt annet enn det vi forbinder med ”opera”.

Nils Henrik Asheim: Om fornyelsen og mellomrommene

5. mars 2008

FRA INNSIDEN: – Også i denne oppfølgeren i Fra innsiden blir det umulig å komme utenom Kulturhovedstaden, naturlig nok, Europas temporære navle. Ting har nemlig skjedd siden sist i Stavanger2008, og jeg får min egen utfordring tilbake i trynet, skriver Nils Henrik Asheim, som denne gangen skriver fra innsiden av en tidsboble, i eksil i Japan.

Nils Henrik Asheim: Big time i Stavanger

6. februar 2008

FRA INNSIDEN: Ballade starter i dag en ukentlig spalte som vi kaller Fra innsiden. Her gir vi fire inviterte spaltister plass til å sette søkelys på temaer som opptar dem. Først ut er Nils Henrik Asheim. – Endelig har kulturhovedstaden åpnet. Men er den provinsiell eller internasjonal? Er Stavanger en bortskjemt, gjespende småby, eller på vei mot noe mer? Med de enorme dimensjonene i Stavanger2008 kan man ikke unngå at det fungerer som en boost for de fleste lokale kulturaktører. Men mye mangler på infrastrukturen i byen.

– Hvem skal redde Martyn Reed

8. februar 2006

I dette svaret til Martyn Reed, tar avtroppende styreleder og Tou-gründer Nils Henrik Asheim oppgjør med sin tidligere programsjefs oppsiktsvekkende uttalelser til Ballade: – Martyn Reed peker nok på mange reelle utfordringer ved Tou Scene, men peker aller mest på seg selv, skriver Asheim. Han roser også scenens daglige leder, samtidig som han refser de som mener at Tou Scene skal ha blitt et slags kulturelt «bydelshus» etter utbyggingen. – Tou har vært nødt til å forholde seg til virkeligheten, nemlig at 2000 kvm skulle rehabiliteres og driftes. Om Martyn hadde ønsket at vi skulle begrense oss til bare å okkupere den 100 kvm store ”Scene 2” som i gamle dager, så har dessverre ikke dette vært en reell mulighet. Utviklingen av prosjektet til en ”kulturfabrikk” har vært veien å gå, den har hatt sine barnesykdommer men har åpnet opp fantastiske muligheter, skriver Asheim.

Om Isang Yun (1917 – 1995)

25. mai 2001

Den norske komponisten Nils Henrik Aasheim har skrevet en innføring omkring den sørkoreanske komponisten Isang Yuns musikk, som skal fremføres i tre norske byer fra 26. – 28. mai. Du kan også lese mer om Isang Yun Ensemble, som regnes som et orkester av meget høy klasse.

Stillinger

Rektor

Rana kulturskole

Kantor/ kirkemusiker

Kongsberg kirkelige fellesråd

Arrangementsansvarlige

Nasjonal jazzscene

Dagleg leiar

Storfjord Kulturhus SA

Slagverkpedagog – 20 % fast stilling

Kulturskolen Rakkestad Kommune

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kulturskolerektor

Østre Toten kommune