Arkiv

Nils A. Skarra

Nytt forslag om reduksjon av Forsvarets musikk

25. november 2003

Bare to og et halvt år etter at Stortinget hadde en lang debatt i forbindelse med Omleggingen av Forsvaret i perioden 2002-2005, som førte til nedleggelse av to av Forsvarets syv musikkorps, fremmer Forsvarssjefens Militærfaglige Utredning et forslag om å redusere til tre korps. – En nedleggelse av to korps kan umulig gi mer militærmusikk for pengene, og utsiktene til besparelser i Forsvarsbudsjettet med noen promille blir for småpenger å regne i forhold til de samfunnsøkonomiske ringvirkningene, mener Forsvarets Musikkorps Trøndelag.