Arkiv

Morten Halle

Morten Halle: – Feilgrep med fast orkester

14. september 2006

Musiker Morten Halle tar her opp debatten rundt støtten til store jazzensembler. – Ingen store norske jazzensembler har noengang fått et anstendig budsjett til disposisjon gjennom støtteordninger, skriver Halle, og legger til: – At Norsk Jazzforums landsmøte vedtok å støtte opprettelsen av et fast orkester i Trondheim istedenfor f.eks. å gå inn for en massiv økning i bevilgningene til store jazzensembler over Kulturrådets ensemblestøtte-ordning, var etter min oppfatning et feilgrep.

Morten Halle for siste gang

9. desember 2003

Styreleder i TONO, Morten Halle, runder her av debatten rundt den store nedlastningsfesten i regi av TONO – i hvert fall for sin del. – Nå som TONO er begynt på sitt 76. år må vi ta med oss de erfaringer vi har fått gjennom nedlastingsuka og den etterfølgende debatten, og forsøke å gjøre en best mulig jobb for medlemmer og kunder, skriver Halle, som mener at hovedsaken nå er å finne ut hvordan fremtidens musikkdistribusjon skal se ut.

– Nedlastings-«tap» er monopol-penger

5. desember 2003

– Nedlastingskampanjen har etter min oppfatning vært en stor suksess, som har satt kraftig fokus både på norsk musikk og på de utfordringer hele musikklivet står overfor framover, skriver Morten Halle i dette svaret til gårsdagens innlegg av Per Martinsen. – TONO hadde lov til å gjøre det vi gjorde ut fra forvaltningskontrakten med opphavsmennene og artistrettighetene var avklart med FONO, sier Halle, som også mener at gratis nedlasting ikke kan måles som tapt salg: – Gratis nedlasting i fem dager vil ikke erstatte salg. All den stund dette altså er en distribusjon som ellers ikke ville funnet sted, vil de kalkuleringer journalister og andre har gjort i forhold til «tapt» inntekt for artister, selskaper og komponister dreie seg om monopol-penger, ikke ekte valuta, slår Halle fast.

Morten Halle i TONO: – Vi må fremdyrke gode nok lovlige alternativer

28. november 2003

Kommandos og Tellés utspill angående TONOs nedlastingsfest, der førstnevnte blant annet ba TONO legge ned, har vakt reaksjoner. I dag svarer Morten Halle, som i tillegg til å være musiker og opphavsmann, også er styreleder i TONO. – At vi av og til oppfattes som stivbeinte og arrogante, både må og kan vi leve med. Men at Mikal Telle skulle risikere å gå over ende på grunn av en regning på kr. 6.000,- for å legge TONOs repertoar ut på sin hjemmeside, kan vi ikke ta alvorlig, sier Halle.