Arkiv

Maja Skanding

Nye rom for ny musikk

15. mars 2016

Åpningen av årets Borealis-festival eksperimenterte med hvordan rommet påvirker lytteopplevelsen – og omvendt, skriver Maja Skanding.

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur