Arkiv

Magnar Sundt

Folkemusikken i Kulturdepartementet

14. september 2007

DEBATT: Torsdag var organsisasjonen bak tiltakspakken tradtak hos statssekretær Randi Øverland i Kulturdepartementet. Lekkasjen til blant annet Riksscenen før valget, omhandlende erstatningen for LOK-midlene, ble tatt opp på møtet. Ballade bringer her videre et referat fra møtet, ført i pennen av Magnar Sundt i Landslaget for Spelemenn. – Ein sit også att med eit inntrykk frå møtet at ved å tildele midlar til Riksscena, så har ”heile sektoren fått” – i og med at dei har ei oppfatning av at alle organisasjonane er medeigarar av Riksscena. I så fall skjer det ein frykta på førehand, nemleg at Riksscena vil stikke av med midlane på bekostning av alle andre tiltak.

– Eit defensivt farvel frå den avtroppande kulturministeren

17. oktober 2005

– Akkurat som forventa er dette eit defensivt farvel frå den avtroppande kulturministeren, mener dagleg leder i landslaget for Spelemenn, Magnar Sundt. – Den sittande regjeringa har gjort lite gjennom praktisk politikk i retning av å skape positiv optimisme innan vår sjanger, er dommen som Landslaget for Spelemenn feller.

Årsmøte i Landslaget for Spelemenn

11. november 2004

Randi Skei vart attvald som styreleiar da Landslaget for Spelemenn heldt årsmøtet sitt i helga. Randi går dermed på sitt 3. år som folkemusikkens førstedame, fortel dageleg leiar Magnar Sundt. Saman med seg i styret har ho Jan H Lislien, Frode Rolandsgard, Jorun Marie R Kvernberg og Solbjørg Tveiten. – Dette er eit styre med ei fin blanding av rutine, ungdommeleg fornying og allsidig kompetanse, meiner LfS.

Statsbudsjettet 2005: – Skuffande statsbudsjett for folkemusikksektoren, seier LfS

7. oktober 2004

– Det er knapt nok smular i auke til folkemusikksektoren i regjeringas framlegg til statsbudsjett for 2005, skriv Magnar Sundt i Landslaget for Spelemenn i dette innlegget. – Det finst ein vinnar, og vi gratulerer Førde Internasjonale Folkemusikkfestival som frå 2005 er foreslått som knutepunktfestival under Kultur- og kyrkjedepartementet. Det statlege tilskotet til festivalen blir auka til to millionar kroner.

Fortjener ikke Folkemusikk Nord et svar?

17. november 2003

– Hvis det er sant at Musikk i Troms sammen med fylkeskultursjefen prøver å omgå et politisk vedtak, er det merkelig at ingen politikere i Troms har reagert, skriver Magnar Sundt i Landslaget for Spelemenn i dette innlegget. For en måneds tid siden skrev Trond Foshaug i Folkemusikk Nord her på Ballade at MiT hadde fortalt ham at de sammen med fylkeskultursjef Badendyck hadde avgjort at stillingsmidlene skulle bli til produksjonsmidler.

Folkemusikken ut av Spellemannprisen?

29. oktober 2003

Under fjorårets utdeling av Spellemannprisen, ble folkemusikken, sammen med syv andre kategorier, redigert ut av TV2-sendingen. Mye av det samme skjedde året før, der seks kategorier ble kuttet bort fra NRK sitt spellemann-show, for å lage en mer «seervennlig» sending. – Nok er nok. Bransjens egen spellemannprisutdeling har spelt seg sjøl utover sidelina, sier landslagets leder Magnar Sundt, som nå signaliserer en alternativ prisutdeling allerede i 2005.

Myllarguten feira i København

15. november 2001

Den 18. juni 1862 heldt Myllarguten den fyrste konserten sin i Tivolis konsertsal i København. I alt hadde han fire konsertar i løpet av seks dagar. I samband med at det i år er 200 år sidan Myllarguten vart født, arrangerte Landslaget for Spelemenn i samarbeid med Nordisk folkemusikkomité og Rådet for folkemusikk og folkedans nyleg ein konsert og eit seminar i København for å markere denne hendinga.

Stillinger

Førsteamanuensis i klaver

Norges musikkhøgskole (NMH)

Innholdsprodusent digital formidling

Festspillene i Bergen

Daglig leder

Ung i Kor Nord

Kommunikasjonssjef

Stormen Konserthus KF