Arkiv

Line Endresen

– Flytt penger fra Rikskonsertene til arrangørstøtteordningen

19. august 2010

INNLEGG: Har Rikskonsertenes offentlige konserter utspilt sin rolle, spør daglig leder i Norsk Rockforbund, Line Endresen.

Tabloid eller fakta?

9. september 2009

INNLEGG: Stein Østbø i VG trenger ikke å bekymre seg. Jeg gir ikke pressen ansvar for noen festivalers underskudd, skriver Line Endresen i Norsk Rockforbund.

BRAK inngår samarbeid med Musikkjurist

7. november 2005

BRAK (Bergens Rockaktører) inngår samarbeidsavtale med Musikkjurist. BRAK ønsker å rette fokus på aktørenes behov for juridisk bistand, og har derfor inngått en samarbeidsavtale med Musikkjurist som gir BRAKs medlemmer mulighet til juridisk konsultasjon på gunstige vilkår. Torsdag 10. november vil BRAKs medlemmer få tilbud om gratis konsultasjoner.

– En siste hilsen til Valgerd

18. oktober 2005

Det stilles krav til at små regionale organisasjoner som BRAK fokuserer på egen kompetanseheving. Bør vi ikke dermed, som aktør i musikk-Norge, kunne stille krav tilbake og ha forventninger til våre folkevalgte?, spør BRAK-leder Line Endresen i denne kommentarartikkelen i forbindelse med fhv. kulturminister Valgerd Svarstad Hauglands avgang. Erfaringene med Svarstad Haugland har ikke vært entydig positive for BRAK: – Under presentasjonene på kulturhuset USF, der noen av organisasjonene fikk mulighet til å gi en 5-minutters presentasjon av sine utfordringer, så Valgerd konsekvent ut av vinduet og himlet med øynene. Gjennom budsjettfremlegget i dag fikk vi en endelig bekreftelse på at Valgerd ikke har lært noe om de nyere musikkformene disse fire årene, skriver Endresen.

Borealis søker festivalsjef, BIT 20 søker produksjonsassistent og teknisk ansvarlig

26. mai 2004

Samtidsmusikk-festivalen Borealis søker ny festivalsjef. Festivalsjefen har det faglige, administrative og økonomiske ansvar og rapporterer til styret. Festivalsjefen står ansvarlig for utviklingen av den kunstneriske profilen i samarbeid med programkomitéen, og er ansvarlig for festivalens langsiktige utvikling i samarbeid med styret. BIT 20 søker produksjonsassistent og teknisk ansvarlig

Skal, skal ikke..?

26. mai 2004

Innovasjon Norge skulle være en etat og et ressurssenter for å hjelpe kulturbedrifter til å utvikle seg som næringer. I mai ble etaten, som sent i 2003 ble slått sammen av tidligere SND, Norges Eksportråd, Statens veiledningskontor for oppfinnere (SVO) og Norges Turistråd, foreslått bevilgningskuttet med 188,4 millioner. Kuttene vil i hovedsak ramme kulturtiltak på vestlandet og i storbyene. I påvente av endelig vedtak i Stortinget 18. juni, har Innovasjon Norge nå stoppet store deler av kundebehandlingen, forteller administrerende direktør Gunn Ovesen. – Innovasjonstakten i Norge bør ekspandere, ikke innsnevres. Det er et statlig ansvar å følge opp regionale tiltak, og ved nå å stoppe opp virksomheten til Innovasjon Norge, føles dette til dels som en ansvarsfraskrivelse fra Statens side. Skuffende, konkluderer BRAK-leder Line Endresen i dette innlegget.

Rock-fokus i statsbudsjettet

15. desember 2003

– I høstens kulturmelding, var det regionale fokuset fraværende, men i Budsjettinnstillingen til årets statsbudsjett er BRAK er nevnt i kulturkomiteens merknader. – Dette viser at organiseringen av det rytmiske musikkmiljøet i Bergen nå får desto mer nasjonal oppmerksomhet, også utenfor fylkesgrensen. Regional organisering er helt avgjørende for et sterkt lokalt musikkmiljø. Staten bør dermed også ta ansvar, og gi kommunene et nedfelt ansvar , skriver BRAKs daglige leder, Line Endresen, i dette innlegget til Ballade.

Stillinger

Kommunikasjons-rådgiver

Krafttak for sang

Fagkonsulent

Folkeakademienes landsforbund – Sang i eldreomsorgen

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála