Arkiv

Lasse Thoresen

Er det verdt å benytte år av sitt liv for å skrive for orkester?

24. februar 2011

INNLEGG: Komponist og professor Lasse Thoresen mener seg feilsitert av NRK i saken «Samtidskomponist kutter ut Norge». Her er hans tilsvar.

Broderfolkskonserten: Komponistens kommentar

26. mai 2005

– Stavanger Symfoniorkester ønsket et verk som inkluderte to nasjonalinstrumenter som representerer folkemusikken i hvert land. Dermed falt det også naturlig for meg å reflektere over likheter og forskjeller i de to broderfolkenes lynne og historie, skriver Lasse Thoresen blant annet i denne verkkommentaren til bestillingsverket for nyckelharpa, hardingfele og orkester som urframføres idag. Han forklarer også hvilke tradisjonsmelodier han har brukt som grunnlag for hver sats.

«Thoresens forvandling» og Konkressensprosjektet

24. november 2004

– Med fascinasjon registrerer jeg at selv en mikrotonal nisse som er professor i komposisjon velger konvensjonelle og ganske konservative løsninger i møte med kor-instrumentet, skrev Torbjørn Dyrud om Lasse Thoresen i sin gjennomgang av den modernistiske kormusikken. Dyruds artikkel, som har blitt publisert i tre deler på Ballde, blir her kommentert av Thoresen. Blant annet imøtegår han Dyruds påstand om at det ikke eksperimenteres med lyden av mennesket in natura og han viser også til Konkressensprosjektet, hvor Thoresen selv jobber med å integrere etniske sangteknikker med tradisjonell stemmedannelse. – Forhåpentlig lykkes vi etter hvert bygge opp en stamme av treningsprosedyrer som en gang – langt om lenge? – vil gjøre det mulig å få et helt kor med på de nye notene, intonasjonene og notasjonene, skriver Thoresen.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS