Arkiv

Kjetil Aamann

Krafttak og spaserstokk

3. november 2014

Krafttak for sang kan gjøre stokken sterkere, skriver Kjetil Aamann

Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Kulturskolelærer – breddeprogram musikk

Fredrikstad kommune – Kulturskolen

Kulturskolelærer – Dans/Jazzdans

Fredrikstad kommune – kulturskolen

Produsenter

Bodø2024 IKS

Kantor / Organist

Folldal Kirkelige Fellesråd

Basstrombone

Den Norske Opera & Ballett