Arkiv

Kjell Mørk Karlsen

NRK P2: – Kritiske kommentarer tas aldri på alvor

27. januar 2004

Komponist Kjell Mørk Karlsen følger her opp debatten om NRK og musikken fra et kunstmusikk-perspektiv. Han mener at kanalsjef i NRK P2, Kari Storsletten, «i kjent NRK-stil» avfeier debatten om kanalens manglende satsing på seriøs musikk. P2 burde heller se det som positivt at kultur-Norge faktisk er opptatt av P2s innhold, og dermed viser tilhørighet og engasjement for kanalen, mener Mørk Karlsen. Han frykter ellers at P2s nye «mangfold» snarere en svekkelse av kunstmusikk-dekningen.

NRKs Kulturkanal P2 – hva skal vi med den?

11. desember 2003

– De seriøse musikkprogrammene i NRK’s kulturkanal P2 har i løpet av de siste år vært gjenstand for store omlegginger når det gjelder sendetider og programinnhold, fastslår Kjell Mørk Karlsen i Norsk Komponistforening. Han mener at NRKs tilbud innen det seriøse musikkfeltet nærmest er blitt rasert i nyere tid, og belegger det med ferske eksempler fra både kor, orkestermusikk og kirkemusikk-feltet. – Kulturkanalen P2 legger mer og mer opp til å være en underholdningskanal, og vil på sikt overflødiggjøre seg selv, lyder hans dystre spådom. Ballade åpner selvsagt for debatt.

Stillinger

Professor/ førsteamanuensis i trombone

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kontrabass og fiolinlærer

Children’s International School Fredrikstad AS

Pianostemmer / pianotekniker

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole