Arkiv

Kevin Kelly

Bedre enn gratis

21. september 2010

Det er flere måter å gjøre noe «bedre enn gratis», skriver Wired-grunnlegger og redaktør Kevin Kelly. Artikkelen er oversatt til norsk av Thomas Gramstad og først trykket i Bibliotekaren nr 9, 2010.

Stillinger

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune