Arkiv

Jørgen Karlstrøm

Norsk Komponistforening: Vi må utfordre strukturelle begrensninger!

21. januar 2020

INNLEGG: Vi tror det er nødvendig å telle på en måte som ikke skjuler reell problematikk knyttet til kjønn, skriver Jørgen Karlstrøm i dette svaret til OFOs Ingrid Røynesdal.

Orkestermediets framtid – et felles ansvar?

6. mai 2005

Komponist Jørgen Karlstrøm responderer her på diskusjonen som hans innlegg «Ultimatum for norsk musikk 2» avfødte. Han presiserer at 127dBs utspill handler om mer enn repertoarpolitikk, og etterlyser en bredere diskusjon om symfoniorkestrenes rolle i norsk offentlighet.
– 127dB håper at debatten ikke stopper her fordi «noen har fått positive signaler», skriver Karlstrøm. Han takker Oslofilharmoniens direktør Morten Walderhaug for tilbudet om å overvære orkesterets prøver, noe 127dBs medlemmer allerede flittig har benyttet seg av.

Ultimatum for norsk musikk, del II

3. mai 2005

– Om orkestrene resignerer i forhold til ny norsk musikk og ikke snart viser evne og vilje til utvikling, står de alle i fare for å definere seg ut av den allmenne offentlighet, mener Jørgen Karlstrøm, som er en av initiativtakerne til den nystiftede organisasjonen 127dB. I dette innlegget til Ballade refser Karlstrøm Oslofilharmonien, og utfordrer direktør Morten Walderhaug til å «vise hva han konkret har gjort for at det skal spilles mer ny, norsk musikk både på turne og i det ordinære sesongprogrammet i Oslo filharmoniske orkester». Karlstrøm kritiserer også Komponistforeningen for å ikke gripe inn: – De har hatt representanter i flere av orkestrenes programråd i mange år, uten at vi kan se noen signifikante resultater av det. Man kan ane resignasjonen internt i Komponistforeningen når det gjelder å sette dagsorden for norsk kunstmusikk, skriver Karlstrøm.

Stillinger

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune